دانلود رایگان


پاورپوینت درباره اسكيزوفرني(روان گسيختگي) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل حاوی 46 اسلاید درباره اسكيزوفرني(روان گسيختگي) می باشدفایل شامل:تعريفتاريخچهاپيدميولوژيعفونت و فصل تولدسوء مصرف موادتراكم جمعيتنوروپاتولوژينظريه هاي روانكاوينظريه يادگيريملاكهاي تشخيصي DSM-IV-TR براي انواع فرعي اسكيزوفرنيو.............قسمتی از فایل:اسكيزوفرني سندرمي باليني شامل آسيب شناسي رواني متغير اما عميقاً ويرانگري است كه شناخت، هيجان، ادراك و ساير جنبه هاي رفتار را درگير مي كند. بروز اين تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متغير است.تأثير بيماري همواره شديد و معمولاً ديرپا است.تظاهرات باليني، پاسخ درماني و سير بيماري در افراد مختلف متفاوت است.نكته: تشخيص اسكيزوفرنيا كاملاً مبتني بر شرح حال روانپزشكي و معاينه وضعيت رواني است.پزشكان يونان باستان هذيان بزرگ منش، پارانويا و تباهي كاركردهاي شناختي و شخصيت را توصيف كرده اند.در قرن نوزدهم به عنوان اختلال طبي كه ارزش درماني و بررسي داشته باشد مورد توجه قرار گرفت:1- بنديكت مورل:(1873-1809) دمانس پره كوز يا demence precoce2- اميل كرپلين: dementia precoxMana-Depression Paranoia3- اويگن بلويلر: اصطلاح اسكيزوفرنيعلائم اصلي:4A:Association,Affect,Autism,Ambivalence علائم فرعي:Hallocination, Dllusion4- ارنست كرچمر: (1926-1888) آستنيك(لاغر اندام)، آتلنيك(پهلواني)، ديسپلاستيك، پيكنيكو...........

اسکیزوفرنی


روان گسیختگی


تعریف


تاریخچه


اپیدمیولوژی


عفونتت


تولد


مصرف


مواد


DSM


IV


TR


نظریه


یادگیری


روانکاوی


بنديكت مورل


پره كوز


اميل كرپلينپاورپوینت


درباره


اسكيزوفرني(روان


گسيختگي)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت جعبه

پاورپوینت اوضاع سياسی و اداری ايران در عصر قاجار

مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

پاورپوینت پایان جنگ

پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت

تحقیق در مورد اداره بازرسي و استراتژي بازرسي

پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی کیفری

تحقیق در مورد ضمانتنامه هاي بانكي

پاورپوینت رشد بدن در نوپایی