دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی 47 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلیمنابع: داردپژوهش های داخلی و خارجی: داردکاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیتعداد صفحه: 47 صفحهنوع فایل: wordتوضیحات از متن فایلمفهوم عملکرد تحصیلیامروزه، صاحب نظران بر اين باورند كه يكي از دلايل مهم توسعه كشور‌هاي پيشرفته، توجه و اهتمام آنها به تربيت نيرو‌هاي خلاق و مؤثر است. دانشجويان نيروي انساني برگزيده و سازندگان فرداي كشور هستند، و موفقيت تحصيلي آنها از جمله اهداف اساسي برنامه‌‌هاي آموزشي است. دانشجويان به واسطه موفقيت در تحصيل مي‌توانند به موقعيتي دست يابند كه از حداكثر نيروي دروني وبيروني خود براي دستيابي به اهداف آموزش عالي استفاده نموده و شرايط لازم براي زندگي اجتماعي موفق را كسب كنند. برعكس، عدم موفقيت در تحصيل، زمينه ساز مشكلات فردي و اجتماعي بسيار و انحراف از دستيابي به اهداف سيستم آموزشي است.دوره دانشجويي براي دانشجويان دوره اي مهيج و پر چالش است. بنابراين به دليل رويارويي با عوامل استرس زاي زياد و لزوم سازگاري مناسب، بايد از سلامت رواني و خود اتكايي بالايي برخوردار باشند تا بتوانند به توفيقات روز افزون‌تري در تحصيل و حرفه خود دست يابند (دانش پژوه و همکاران 2007). اين ويژگي‌ها كه هر فرد در نتيجه رويارويي با موقعيت‌‌هاي گوناگون و افراد مختلف به آن مجهز است، ساختار رواني و صفات شخصيتي است. اين ساختار رواني نه تنها تحت تأثير عوامل مختلفي مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غيره قرار دارد، بلكه عواملي چون انگيزش، پيشرفت، موفقيت و... را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. پس مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي، ويژگي‌‌هاي رواني افراد است.دانشجویان به دلایل متعدد، استرس‌ها و فشارهای روانی زیادی را بسته به موقعیت‌های آموزشی تجربه می‌کنند، مهاجرت جهت تحصیل، جدایی از شبکه‌های خانواده و دوستان و از دست دادن نسبی حمایت‌های عاطفی اجتماعی آنها، درگیرشدن در روابط اجتماعی جدید، حجم دروس و برنامه‌های دانشگاهی، دوره خاص سنی، همگی از عواملی بوده که برای دانشجویان در برهه‌های مختلف استرس‌زا بوده و می‌تواند آنها را مستعد ناراحتی‌های روانشناختی و جسمانی کند.ارزشیابی مستمر و مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی بویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد.این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزشی و نهایتاً در اصلاح و بهبود کارآئی مسئولین مربوطه تأثیر به سزایی دارد. توجه به این امر چیزی ست که درتمام دنیا در رأس برنامه‌های توسعه آموزش مدنظر قرار می‌گیرد به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان، تعیین ملاک‌ها و متغیرهای مناسب از جمله عمده‌ترین حوزه‌های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی وروانشناسی در آن فعال می‌باشد تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، آموزش و نمرات آزمونهای پیشرفت تحصیلی و هوش از جمله شاخص‌های است که محققان از آن جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده می‌نمایند. به منظور پیش بینی وضیت و موفقیت تحصیلی دانشجویان، تعیین ملاک‌ها ومتغیرهای مناسب، از جمله عمده‌ترین حوزه‌های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی وروانشناسی در آن فعال می‌باشند. تحقیقات زیادی در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است (جسلون 1999). وضعیت اقتصادی-اجتماعی، سطح تحصیلات، معدل تحصیلی و نمرات آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و هوشی از جمله شاخص‌هایی است که محققان از آنها جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده نموده اند (منیری 1385).منابع و مأخذ:منابع فارسیابطحی، معصومه السادات وندری، خدیجه، (1390)، رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره10، 15-28.اخلاقی، فرشاد، (1378)، بررسی و مقایسه بین علاقه‌ی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.بیابانگرد، اسماعیل، (1382)، روش های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.بدار، لوك و دیگران، (1388)، روان شناسی اجتماعی، (ترجمه، دكتر حمزه گنجی)،‌ تهران: نشر ساوالان.پورکریمی، جواد، (1388)، مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و غیر خوداشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 51، 155-175.توسلی، غلامعباس، (1385)، نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت.حرانی، شیخ ابومحمد، (1385)، تحف العقول عن آل رسول(ص)، قم: انتشارات آل علی.روشه، گی، (1386)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، (ترجمه عبدالحسین نیك گهر)، تهران: نشر تبیان.ریتزر،جورج، (1374)، نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر، تهران: نشر علمی.سبحانی نژاد، مهدی و عابدی، احمد، (1385)، بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی، فصلنامه علمی– پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، شماره1، 79-97.شهنی ییلاق، منیجه، بنابی مباركی، زهرا وشكركن، حسین، (1384)، بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی(خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف های عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهراهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره3، 47-76.شریفیان، اکبر،(1381)، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 15و 16.منابع انگلیسیAmanda, W., & etal, (2008), Improving the Social Behavioral Adjustment of Adolescent: The Effectiveness of Social Skills Group Intervention, Journal child and family studies.Amato PR. Studying marital interaction and commitment with survey data. Available from:Anderson, J. G., (2004), Stability and change among three generations of Mexican – American: Factors affecting achievement, American Educational Research Journal, Vol.14, Pp.285 -309.Beheshtifar M, Esmaili Z, Nekoie.Moghadam M. (2011). Effect of moral intelligence on leadership. Eur J Econ Finan Admin Sci; 43: 1-7Borba, M.,(2005),The step-by-step plan to building moral intelligence, Nurtuing Kids Heart & Souls, National Educator Award, National council of self-esteem.Jossey-BassBrayan, T., Donahune. M., & Pearl, R., (2004), Learning disabled children's peer interactions during a small group problem – solving task, Learning Disability Quarterly, Vol.16, Pp.13-22.Binet, A., & Simon, T.,(2000), The development of intelligence in children,San Francisco: freeman.Beheshtifar,M., Esmaili, Z., & Nekoie Moghadam, M., (2011), Effect of moral intelligence on leadership, Eur Journal Econ Final Admin Sci, Vol.43, Pp. 1-7.Borba, M., (2005), The step by step plan to building moral intelligence, Nurturing kids hearts & souls, San Francisco: Jossy-Boss.Barton Arwood, S., Morrow, L., Lane, K., (2005), Project Improving Teaches Ability to Address students social needs, Educational and treatment of children.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق


عملکرد تحصیلی


مبانی نظری عملکرد تحصیلی


تعریف عملکرد تحصیلی


تاریخچه عملکرد تحصیلی


پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلیمبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


عملکرد


تحصیلی


47


صفحه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی 15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی 47 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی 47 صفحه 2018-01-14 — 2020-10-30 — Siamak ADN ارتباط با ما — لیست پایان‌نامه‌ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی 57 صفحه – emhconf

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان 47 صفحه; دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی 55 صفحه; مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 40 صفحه

تعریف عملکرد تحصیلی , تاریخچه عملکرد تحصیلی , …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دارای منابع کامل و رفرنس دهی استاندارد در 47 صفحه قابل ویرایش دارای گارانتی بازگشت وجه. قیمت فایل فقط 13,500 تومان. مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی می باشد که در قالب word - قابل ویرایش و در 47 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به روی ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی - …

توضیحات. مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای کلید واژه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلیمنابع: داردپژوهش های داخلی و خارجی: داردکاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تح

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی مبانی نظری عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی 57 صفحه – emhconf

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان 47 صفحه; دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی 55 صفحه; مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 40 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و - دانلود …

دانلود رایگان فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر دارای رفرنس ...

مبانی و پیشینه نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با ... رابطه بین صفات شخصیت و عملكرد تحصیلی در دو نمونه از دانشجویان انگلیسی

مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی - …

توضیحات. مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای کلید واژه ...

نظریه های مربوط به پیشرفت تحصیلی :: مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی - راهنمای دانشجو مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی.شرح مختصر: پیشرفت تحصیلی.مساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی است.

دانلود مبانی نظری مدیریت پیشینه تحقیق متغیرهای مدیریت …

کد محصول: pmd125 تعداد صفحات : ۱۶ صفحه فرمت فایل word قیمت: ۵۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد شغلی فهرست مطالب ۲-۴- عملکرد : ۱ عملکرد و دیدگاه های تاریخی درباره ی آن : ۱ ۱-۲-۴- عملکرد شغلی ۲ ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی مبانی نظری عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خودکنترلی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق خودکنترلیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 34خودکنترلی تفاوت هاي مهم فردي و قابل سنجش ويژگي هاي رفتاري را خودكنترلي مي نامند.

نظریه های مربوط به پیشرفت تحصیلی :: مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی - راهنمای دانشجو مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی.شرح مختصر: پیشرفت تحصیلی.مساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی ...

تعریف عملکرد تحصیلی , تاریخچه عملکرد تحصیلی , پیشینه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دارای منابع کامل و رفرنس دهی استاندارد در 47 صفحه قابل ویرایش دارای گارانتی بازگشت وجه. قیمت فایل فقط 13,500 تومان. مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

نظریه های مربوط به پیشرفت تحصیلی :: مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی - راهنمای دانشجو مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی.شرح مختصر: پیشرفت تحصیلی.مساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و - دانلود …

دانلود رایگان فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر دارای رفرنس ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلیمنابع: داردپژوهش های داخلی و خارجی: داردکاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تح

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی مبانی نظری عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

مبانی و پیشینه نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با ... رابطه بین صفات شخصیت و عملكرد تحصیلی در دو نمونه از دانشجویان انگلیسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دارای منابع کامل و رفرنس دهی استاندارد در 47 صفحه ...

دانلود مبانی نظری مدیریت پیشینه تحقیق متغیرهای مدیریت …

کد محصول: pmd125 تعداد صفحات : ۱۶ صفحه فرمت فایل word قیمت: ۵۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد شغلی فهرست مطالب ۲-۴- عملکرد : ۱ عملکرد و دیدگاه های تاریخی درباره ی آن : ۱ ۱-۲-۴- عملکرد شغلی ۲ ...

پاورپوینت شخصیت و حقوق زن در اسلام

پاورپوینت پاورپوینت خ

پاورپوینت نرم افزارها

پاورپوینت شخصیت و حقوق زن در اسلام

پاورپوینت کامل فصل 5 مساحت و محیط ریاضی سوم دبستان

پاورپوینت انواع سد و سرریز

پاورپوینت در مورد نرم افزارهای کاربردی و سیستم سرمایه گذاری و اشتغال

دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام سجاد

پروپوزال روانشناسی ارتباط مدیریت استرس، آموزش مهارت های مقابله و عملکرد تحصیلی

پاورپوینت مشارکت مردان در تنظیم خانواده