دانلود رایگان


مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک - ‏درمان بیش فعالی با نوروفیدبک ‏جديد ترين درمان براي کودکان ADHD‏ ‏آموزش نوروفيدبک ميباشد، ‏نور...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 43 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏درمان بیش فعالی با نوروفیدبک‏جديد ترين درمان براي کودکان ADHD‏ ‏آموزش نوروفيدبک ميباشد، ‏نوروفيدبك، ‏نوعي ‏رويكرد ‏توانبخشي ‏در ‏درمان است، ‏و ‏هدف ‏آن، ‏بهنجار ‏سازي ‏پايدار ADHD-ADD‏ است ‏( بارابار ،1996 ) . ‏و هدف آن بهنجار سازي پايدار ‏رفتار ‏بدون ‏وابستگي ‏مداوم ‏به ‏داروها ‏يا ‏رفتاردرماني ‏است.‏ نوروفيدبك، يک سيستم در مان جامع است که مستقيما" برروي کار مغز کار ميکند.هر کدام از ما تعداد بيشماري نورون در مغزمان داريم . امواج مغزي با فعاليت و عدم فعاليت الکتريکي نورون ها در ارتباط هستند سيکل آنها بار ها وبارها بالا و پايين مي رود . بلافاصله زماني که سيکل امواج مغزي مراجع براساس الگوي تعريف شده حرکت کند باز خورد دريافت ميکند . در نوروفيدبک صنسورهايي که الکترود ناميده ميشوند برروي پوست سر بيمار قرار ميگيرند . اين سنسورها فعاليت الکتريکي مغز فرد را ثبت و در غالب منحني هاي امواج مغزي ويا در اغلب موارد به شکل شبيه سازي شده در قالب يک بازي کامپيوتري يا فيلم ويديويي ، به او نشان داده ميشود. در اين حالت فيلم يا هدايت بازي کامپيوتري بدون استفاده از دست تنها با امواج مغزي شخص انجام ميشود. به اين شکل فرد با ديدن پيشرفت يا توقف بازي و گرفتن پاداش يا ازدست دادن امتياز ياتغييراتي که درصدا يا پحش فيلم بوجود مي آيد ، پي به شرايط مطلوب يا نامطلوب امواج مغزي خود برده و سعي ميکند تا با هدايت فيلم ، وضعيت توليد امواج مغزي خودرا اصلاح کند . مثلا" اگر قراراست فرد موج تتا ي خودرا کاهش دهد بازي در صورتي پيش ميرود که موج تتا از يک حد مشخص شده اي کمتر باشد. ‏51‏نوروفيدبک يک فرايند آموزشي است که درآن مغز خود تنظيمي را فرا ميگيرد. ‏نورولوژيك ‏اساس اين ‏اختلال ‏را ‏مي ‏پذيرد. ‏با عنايت ‏به ‏اين ‏كه ‏كودكان، ‏نوجوانان ‏يا ‏بزرگسالان ‏مبتلا ‏به اختلال بيش فعالي - ‏نقص ‏توجه ، ‏در ‏مقايسه ‏با ‏افراد ‏نرمال، ‏فعاليت ‏امواج مغزي ‏آهسته تتا بيشتر ‏و ‏فعاليت ‏بتاي ‏كم ‏تر ‏ي ‏دارند ‏، نوروفيدبك ‏به ‏دنبال ‏آن ‏است ‏تا ‏به ‏بيماران ‏آموزش ‏دهد واكنش ‏هاي ‏امواج ‏مغزي ‏خود ‏را ‏نسبت ‏به ‏محر ‏كها، ‏بهنجار سازند ( مان ، لوبار، زيمر من ، ميلر ، 1992 ، لوبار ،2003). ‏از زمان اولين گزارشات از درمان اختلال بيش فعالي با نقص توجه (ADHD‏ ) از طريق نوروفيدبک درسال 1976 ، در مطالعات بسياري به بررسي و تحقيق درباره اثرات نوروفيدبک بر نشانه ها ي مختلف ADHD‏ اعم از بي توجهي ، بيش فعالي و تکانش پذيري پرداخته اند‏ اين روش همچنين مورد استفاده اطباء بسياري قرار گرفته است ولي ميزان تاثير گذاري اين درمان برمبناي شواهد- هنوز مشخص نيست . لوبار ، اظهار ‏مي ‏دارد ‏كه ‏فرضيه ‏اصلي اين ‏زيربنايي ‏استفاده ‏از ‏نوروفيدبك ‏در ‏درمان ADHD‏ اين عبارت است :‏ کودکان ADD ‏و ADHD ‏با کارکرد عصبي زيستي ‏به ‏ويژه ‏در ‏سطح ‏كورتيكال ‏و ‏عمدتا ‏كاركرد ‏لوب پري ‏فرونتال ‏همراه ‏است ‏، ‏و ‏اگر چه ‏اين ‏نقص ‏زيربنايي عصب ‏شناختي ‏قابل ‏اصلاح ‏است، ‏كودكان ‏مبتلا ‏به ADHD/ADD‏ ‏خواهند توانست راهبردها وپاراديم هايي را نشان بدهند که کودکان بدون ‏ ADHD/ADD ‏ از قبل دارا بوده اند. ‏منشاء سيگنالهاي مغزي ‏تخليه يک نورون يا يک فيبر عصبي از واحد پوست سر قابل ثبت. بجاي آن بايد بطور همزمان هزاران ويا حتي ميليونها نورون يا فيبر ، تخليه شوند و فقط در اين حالت است که پتانسيل هاي نورون ها و يافيبرها بخاطر اثر برهمزماني به اندازه اي مي رسند که قابل ثبت باشند. بدين ترتيب شدت امواج مغزي ثبت شده از پوست سربا تعدادنورون ها يا فيبرهايي که بطور همزمان تخليه ميشوند ، تعيين ميگردد. . در واقع سيگنالهاي عصبي غير هزمان اثر همديگر را خنثي مي کنند(هنريش اچ ;‏ گوين لبن اچ ، 2006 ). در هنگام بسته بودن چشم ها تخليه همزمان نورون هاي زيادي در قشر مغز با فرکانس 13 هرتز امواج آلفا را توليد ميکنند و اين امواج برطرح EEG‏ فرد غالب ميشوند .‏52‏. اما وقتي که چشم ها باز ميشوند فعاليت برخي نواحي مغز شديدا" افزايش يافته و همزماني سيگناله در فرکانس 13 هرتز ازبين مي رود . در اين شرايط همزماني سيگنالها در فرکانس ديگري ، مثلا" بتا بر قرار مي شود . وحالا امواج بتا در EEG‏ ثبت ميشوند . فعاليت قشري ثبت شده در EEG‏ را به ساختارهاي زيرين قشر مغز بويژه تالاموس نسبت داده اند(هنريش اچ;‏ گوين لبن اچ ، 2006 ). اگر ارتباط قشر مغز با تلاموس قطع شود ، امواج آلفا بوجود نمي آيند . احتمالا" تحريک لايه غير اختصاصي هسته هاي احاطه کننده تالاموس و يا هسته هاي عميق تالاموس ، موجب بروز امواج آلفا ميشوند . . برخي معتقدند که امواج آلفا از يک نوسان فيدبکي خود بخودي در سيستم تالاموس ‏–‏ قشري منتشر ميشوند و همين نوسان موجب دوره اي بودن امواج آلفا وهم فعال شدن همزمان ميليونها نورون قشري در جريان هر موج ميشود(ورنون دي جي،2006 ). قطع ارتباط قشر مغز با تالاموس موجب بروز موج دلتا ميشود. اين موضوع بيان ميکند که احتمالا" مکانيسم هاي هماهنگ کننده اي در نورون هاي قشري وجود دارند که بطور کامل از سازمان هاي تحتاني مغز مستقل هستند. ‏منشاء امواج بتا و تتا ، نا شناخته اند ولي احتمال ميدهند که اين امواج نيز مسيرهاي دو جانبه اي در قسمت هاي عميق تالاموس ويا راههايي رفت وبرگشتي بين قشر مغز و تالاموس داشته باشند (فيروز ابادي ، 1388).‏امواج مغزي و کارکردهاي آن‏موج‏ ‏آلفا‏ ‏ ‏در زمان آرامش ‏1‏و فعاليت بسزايي دارد.‏ فرکانس ريتم آلفا بين هشت تا چهارده سيکل در ثانيه و دامنه آن در حدود پنجاه ميکروولت است . اين ريتم هنگامي ثبت ميشود که فرد در حالت استراحت کافي به سر ميبرد و ‏محرکهاي حسي شديد در او اثر نکنند. براي ثبت اين منحني ها فردرا درمحيط آرامي قرارداده نور محيط راکاهش ميدهند يا از فرد ميخواهند تا چشمهاي خودرا ببندد. دامنه ريتم آلفا در برخي بيماران مانند صرع و هيدروسفالي ‏2 از منحنيحاي طبيعي بيشتر است . اين امواج با تحريکاتي که از بخش تورينه اي تالاموس به قشر مخ ميرسندمربوط است وقطع ارتباط تالاموس با قشرمخ باعث از بين رفتن آنها ميشود.‏53

مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک


مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک


دانلود مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک


مبانی


وپیشینه


نظری


درمان


بیش


فعالی


با


نوروفیدبک


مبانی


وپیشینه


نظری


درمان


فعالی


ن
مبانی


وپیشینه


نظری


درمان


بیش


فعالی


با


نوروفیدبک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان و نوروفیدبک

در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد ... پیشینه تحقیق و مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک sellu.ir/product-75239-پيشينه-تحقيق-و-مباني-نظري-درمان-بيش-فعال ...

مبانی و پیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی و پیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک لینک منبع و پست : مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

دانلود ( مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با ...

مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با نوروفیدبک فایل مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با نوروفیدبک دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک . دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی: فرمت فایل: doc: حجم فایل: 62 کیلو بایت: تعداد صفحات فایل: 45: دریافت فایل. فروشنده فایل. کد کاربری 4558. تمام فایل ها. توضیحات: فصل دوم پا�

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان و نوروفیدبک

-مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) ..... -مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک globin globin-rzb.soghady.ir/ ذخیره شده ... برترین پکیج پیشینه پژوهش و مبانی نظری تاب اوری (فصل دو) - دانلود فایل ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمان بیش فعالی نوروفیدبک فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده ) دانلود برنامه عمل تعالی متوسطه بر اساس 7 معیار سال 1400-99

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک لینک منبع و پست : مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

دانلود ( مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با ...

مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با نوروفیدبک فایل مبانی وپیشینه نظری پژوهش درمان بیش فعالی با نوروفیدبک دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی ...

مبانی و پیشینه نظری درمان وجودی

تماس با ما ; فروشگاه فایل مدرن ... مبانی و پیشینه نظری درمان وجودی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) دانلود کامل مبانی نظری پایان نامه-پایان نامه-مبانی نظری لینک منبع و پست :مبانی و پیشینه نظری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش قصه درمانی کودکان

ذخیره شده ۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان بیش فعالی با نوروفیدبک. ... با نوروفیدبک دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش قصه درمانی کودکان ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک · مبانی نظری وپیشینه ... مدیریت - فروشگاه فايل هاي دانشجويي و تحقيقاتي files20.ir/cat-16-management.aspx ذخیره شده موضوعات مرتبط با علوم انسانی بخش مدیریت بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک · مبانی نظری وپیشینه ... مدیریت - فروشگاه فايل هاي دانشجويي و تحقيقاتي files20.ir/cat-16-management.aspx ذخیره شده موضوعات مرتبط با علوم انسانی بخش مدیریت بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ...

مبانی و پیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی و پیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک . مطالب دیگر: تحقیق درباره گذری بر تاریخچه معماری در ایران تحقیق درباره کتابشناسی تاریخی امام حسین (ع) تحقیق درباره کاهو و روش کشت تحقیق درباره کانبان تحقیق درباره ...

تحقیق در مورد آزادی اقتصادی

پاورپوینت شهرک اکباتان

پاورپوینت آستین های خالی درس 1 هدیه های آسمانی پایه سوم

تحقیق در مورد چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد 19 ص

پاورپوینت در مورد آموزش كاشت گندم

تحقیق در مورد پخش محصولات

پاورپوینت سرقت

پاورپوینت ويژگي هاي نوزاد سالم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه

تحقیق در مورد ريجستري 18 ص