دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری اصل افشا , عملکرد و انواع نسبت هاي مالي - ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصل افشاء ،‏ ‏عملکرد‏ و ‏انواع‏ ‏نسبت‏ ‏هاي‏ ‏مالي ‏ف...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 50 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصل افشاء ،‏ ‏عملکرد‏ و ‏انواع‏ ‏نسبت‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏15‏2-2- ‏تعاريف‏ ‏مختلف‏ ‏افشا‏ ‏16‏3-2- ‏اصل‏ ‏افشا‏ ‏16‏4-2- ‏پرسش‏ ‏هاي‏ ‏اساسي‏ ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏افشا‏ (‏مباني‏ ‏نظري‏)‏ ‏17‏1‏-4-2- ‏اطلاعات‏ ‏مالي‏ ‏براي‏ ‏چه‏ ‏اشخاصي‏ ‏افشا‏ ‏مي‌گردد؟‏ ‏18‏2‏-4-2-‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏افشاي‏ ‏اطلاعات‏ ‏مالي‏ ‏چيست؟‏ ‏20‏3‏-4 -2- ‏چه‏ ‏ميزان‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏افشا‏ ‏شود؟‏ ‏21‏4‏-4 -2- ‏چگونه‏ ‏اطلاعات‏ ‏مالي‏ ‏بايد‏ ‏افشا‏ ‏شود؟‏ ‏24‏1‏-4 -4- 2- ‏شكل‏ ‏و‏ ‏ترتيب‏ ‏صورتهاي‏ ‏مالي‏ ‏اساسي‏ ‏26‏2‏-4 -4- 2- ‏اصطلاحات‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏جزئيات‏ ‏29‏3‏-4-4- 2-‏ ‏گزارش‏ ‏حسابرس‏ ‏مستقل‏ ‏30‏4‏-4 -4- 2-‏گزارش‏ ‏هيأت‏ ‏مديره‏ ‏30‏5‏-4 -2- ‏خصوصيات‏ ‏كيفي‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏ارائه‏ ‏اطلاعات‏ ‏چگونه‏ ‏باشد؟‏ ‏31‏5 - 2 - ‏عملکرد‏ ‏32‏1-5-2- ‏مقدمه‏ ‏32‏6-2- ‏ ‏انواع‏ ‏نسبت‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏ ‏35‏1-6-2- ‏نسبت‏ ‏هاي‏ ‏فعاليت‏ (‏شاخص‏ ‏هاي‏ ‏بكارگيري‏ ‏دارايي‏ )‏ ‏36‏7-2- ‏کفايت‏ ‏گزارشگري‏ (‏افشا‏) ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏ ‏37‏8-2- ‏پيشينه‏ ‏داخلي‏ ‏و‏ ‏خارجي‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏38‏1-8-2- ‏مطالعات‏ ‏خارجي‏ ‏38‏2-8-2- ‏مطالعات‏ ‏داخلي‏ ‏52‏ ‏مقدمه ‏انديشه‌ي بشري در طول تاريخ به دنبال درك حقيقت و كشف علل و چگونگي وقوع رويدادها از طريق مشاهده ،تجزيه وتحليل و ثبت آنها بوده كه ارمغان آن رشد شاخه هاي گوناگون دانش در جريان تحولات خروشان علمي و فرهنگي بوده است. بي شك دستيابي به اين امر در سايه تحقیق هاي تجربي رشد و ظهور يافته است.‏تحقیق در فرايند تصميم گيري افراد ممكن است موجب بهبود و كيفيت تصميم هاي سرمايه گذاري شود و تخصيص منابع اقتصادي به نحو بهتري صورت پذيرد و درنتيجه وضع سرمايه گذاران بهتر شود. زيرا سرمايه گذاران مي توانند بهترين تركيب را براي مجموعه سرمايه گذاري خود به دست آورند.‏ اطلاعات و گزارش هاي مالي شرکت ها مهم ترين عامل در تصميم سرمايه گذاران مي باشد . سرمايه گذار بايد فرايند گزارشگري مالي شرکت ها را به طور صحيح درك نمايد. به نظر مي رسد مهم ترين راه براي بهبود بخشيدن به كيفيت تصميم هاي سرمايه گذاري و كاهش هزينه پردازش اطلاعات، تدوين مدل هاي تصميم گيري مي باشد كه اطلاعات موجود را دريافت و پردازش نمايند.‏ امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار است. تصميم سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري منابع خود در شركتها، به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب در شركت بستگي دارد.‏گزارشهاي مالي، تخصيص منابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشا مي‌نمايند. اين اطلاعات اقتصادي به شناخت وضعيت مالي و سلامت يك واحد تجاري كمك مي‌كند. از آنجا كه تصميمات سرمايه‌گذاري وابسته به اطلاعاتي است كه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و گزارش دهي مالي نيز هدف خود را كمك به فرآيند تصميم‌گيري افراد ذينفع نظير: سرمايه‌گذاران، وام دهندگان و بستانكاران قرار داده است، بنابراين يك گزارش ويژه و مناسب بايد اين موضوع را بدرستي منعكس سازد كه منابع سرمايه‌اي شركت تا چه حد بنحو مطلوب بكار گرفته مي‌شوند. ‏ ‏باتوجه به نيازهاي روزافزون استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي، اين استفاده‌كنندگان بطور چشمگيري به گزارش فعاليتهاي مالي شركتهاي تجاري علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگويي به اين نيازهاي رو به افزايش، افشا اطلاعات مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري را ضروري نموده است.‏2-‏2‏- ‏تعاريف مختلف افشا‏مطابق تارنماي جهاني فرهنگ لغت انگليسي وردنت ‏ . www.wordnet.prinston.edu/‏ افشا ‏ . Disclosure‏ در لغت به معني "آشكار كردن اطلاعات به مفهوم وسيع كلمه است". همچنين مطابق تارنماي جامع ويکيپديا ‏ . www.en. Wikipedia.org‏ افشا يعني" آشکارساختن اطلاعاتي که بطور عادي محرمانه هستند که اين افشا به طور اختياري و يا مطابق قوانين و مقررات موضوعه و يا طبق عرف جامعه انجام مي پذيرد". طبق فرهنگ لغت كهلر‏ ‏نيز افشا عبارت است از "نمايش واضح يك واقعيت يا يك وضعيت در ترازنامه و يا صورتهاي مالي ديگر و يادداشتهاي همراه آنها و يا در گزارش حسابرسي"‏ ‏(کوهلر و اریک لوئیس، 1975، 176)‏ . ‏ Kohler & Erclouis, 1975, p. 176‏.‏ ‏انجمن حسابداري امريكا ‏ . American Accounting Association(AAA)‏ افشا را چنين تعريف مي‌كند:‏"جريان اطلا‏عات از قلمرو خاص به قلمرو عام"‏. ‏3‏-‏2‏- اصل‏ افشا‏واژه افشا در حسابداري يكي از اصول اساسي است و بعنوان اصل افشا ‏ . Disclosure Principle‏ شناخته مي‌شود كه كليه واقعيتهاي بااهميت و مربوط درباره رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري به ويژه شركتهاي سهامي عام را در بر مي‌گيرد. اصل مزبور ايجاب مي‌كند كه صورتهاي مالي به گونه‌اي تهيه و ارائه شود كه از لحاظ هدفهاي گزارشگري مالي قابل فهم، آگاه‌كننده و حتي‌الامكان كامل باشد. به بيان ديگر، گزارشگري مالي بر ارائه اطلاعات كافي و مفهوم در صورتهاي مالي تأكيد كرده و خواستار افشاي اطلاعات مربوط در صورتهاي مزبور به گونه‌اي است كه از يك طرف، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي فراهم كند و از طرف ديگر، باعث

پیشینه و مبانی نظری اصل افشا


عملکرد و انواع نسبت هاي مالي


پیشینه و مبانی نظری اصل افشا


عملکرد و انواع نسبت هاي مالي


دانلود پیشینه و مبانی نظری اصل افشا


عملکرد و انواع نسبت هاي مالي


پیشینه


و


مبانی


نظری


اصل


افشا


عملکرد


و


انواع


نسبت
پیشینه


و


مبانی


نظری


اصل


افشاء


،


عملکرد


و


انواع


نسبت


هاي


مالي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری محافظه كاری شرطی و غیرشرطی|جی …

پیشینه و مبانی نظری محافظه كاری شرطی و غیرشرطی . مطالب دیگر: پاورپوینت مباني رايانه و كاربرد آن تحقیق بررسی روش های نوین اجرای سدهای خاکی و بررسی آن ها پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی دسته: علوم انسانی بازدید: . مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی | مبانیا mabania.banooart.ir/e61924/ ذخیره شده ۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - امید است با مفید بودن این ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

دانلود مبانی نظری رشته حسابداری. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. چکیده: در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,برند برندینگ,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ,آرشیو فایل

مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت

مبانی,نظری و,پیشینه,نظریه,شخصیت,,مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت,فایلهای دانشگاهی سیدو

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد - نگین کویر neginkv.meeblog.ir/post/280 ذخیره شده ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش.

مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي|آی …

مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي دارای 50 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت

مبانی,نظری و,پیشینه,نظریه,شخصیت,,مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت,فایلهای دانشگاهی سیدو

مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت

مبانی,نظری و,پیشینه,نظریه,شخصیت,,مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت,فایلهای دانشگاهی سیدو

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزیابی عملکرد

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,موضوع,ارزیابی,عملکرد,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزیابی عملکرد,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی 58 صفحه

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری عملکرد مالی تشریح می شود. در ادامه پیشینه تحقیق عملکرد مالی در پژوهش های داخلی و خارجی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

دانلود مبانی نظری رشته حسابداری. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. چکیده: در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد …

و پرکاربرد گردش شغلی و عملکرد پرداخته شده و بعد از آن، پیشینه این موضوع را در جهان و ایران مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی نظری پژوهش و چارچوب و مدل آن را ارائه می شود. مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان ...

پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت …

پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي ماليفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 52مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي فصل دوم ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

دانلود مبانی نظری رشته حسابداری. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. چکیده: در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی ...

مبانی نظری تربیت و انواع آن و مفهوم اعتدال با توجه به …

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تربیت و انواع آن و مفهوم اعتدال با توجه به واژه های مشابه از منظر قرآن» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز ...

مبانی - presentfile.rozblog.com

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,زبان؛,زبانه,زبانگی,(فصلم),,مبانی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

پیشینه و مبانی نظری اختلال بيش فعالي نقص توجه ADHD (فصل دوم پایان نامه)

پاورپوینت در مورد درس ششم احکام وضو

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دکتر کرامت الله زیاری

پاورپوینت جدا ساز ارتعاش در سازه

پاورپوینت کاجستان زیر آسمان بزرگ حِکمت

دانلود پاورپوینت دین و اعتقادات قبل از اسلام

پاورپوینت در مورد پايش بيولوژيك

پاورپوینت بهایابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت در مورد علوم تجربی پنجم دبستان موضوع حرکت بدن (تحقیق دانش آموزی)