دانلود رایگان


ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل - دانلود رایگاندانلود رایگان ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل - ‏فصل اول- ‏سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین‏الملل ‏ ‏ طی سالیا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فصل اول- ‏سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین‏الملل‏ ‏ طی سالیان دراز و فراز و نشیب های بسیار، همراهِ تحولات گسترده حقوق بین‏الملل و خصوصاً ظهور و بروز حقوق بشر و گسترش قابل ملاحظه آن، حق بر شخصیت حقوقی افراد انسانی نضج یافته و به تدریج پیشرفت ‏نمود‏ تا به موقعیت کنونی خود نایل گشت. به این ترتیب، افراد که در عرصه بین‏المللی وضعیتی شیء گونه داشتند ابتدائاً در آثار و باورهای علمای علم حقوق بین الملل و متعاقباً در رویه و عملکرد موضوعات و مراجع بین المللی به عنوانِ موضوعات بین المللی پذیرفته شدند و از این رو مفهوم شخصیت بین المللی در خصوص افراد شکل گرفت و در پس آن با ظهور حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تمامی افراد بشری به شناسایی در مقابل قانون یا به عبارت دیگر حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع شد؛ حق مزبور برای رسیدن به موقعیت فعلی و شناسایی جهانی در خصوص تمامی اعضای خانواده بشری، مسیر طولانی پیموده است، که بیان این فرآیند، ارزش و اعتبار این حق را بیشتر آشکار می نماید‏مبحث اول‏- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها‏ با پیدایش ‏عصر رنسانس‏، فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت مستقل و مطلق در صحنه جهانی به وجود آمدند. ‏- محمد رضا ضیائی بیگدلی، ‏حقوق بین الملل عمومی‏، تهران ، گنج دانش ،1390، چاپ چهل و یکم ‏، ص 40 . ‏ژان ‏بدن ‏فرانسوی ‏که قابل توجه ترین فیلسوف قرن شانزدهم بود، در این ‏زمان ‏واژة ‏حاکمیت ‏را ‏وارد ‏علوم ‏سیاسی ‏کرد؛ از منظر وی ‏حاکمیت دولت مطلق ‏است‏، ‏او نظم سیاسی را مبتنی بر حاکمیت مقتدر و مطلق می دانست. ‏- ‏حسین فروغی نیا ، «بین المللی ‏شدن ‏حقوق ‏بشر ‏و ‏دگردیسی ‏در ‏مفهوم حاکمیت ‏دولت ها ‏در ‏عصر ‏جهانی ‏شدن»، ‏فصلنامه ‏مطالعات ‏حقوق ‏بشر ‏اسلامی، ‏شماره 1، سال ‏اول ،زمستان1390‏،‏ ص166.‏ در واقع وی در اندیشه آن بود که مثلث دولت، حاکمیتِ مسلط و شاه را به صورت یک قاعده حقوقی- سیاسی درآورده و به کرسی بنشاند ‏- کک دین نگوین ، پاتریک دییه ، آلن پله ، ‏حقوق بین الملل عمومی‏، جلد اول، ترجمه: حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، ص71. ‏؛ براین اساس ‏با تأثیر از نظریات فلاسفه، در قرن شانزدهم حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک «قدرت نامحدود » را پیدا نمود. ‏- محمد رضا ضیائی بیگدلی، ‏حقوق بین الملل عمومی‏ ، پیشین ، ص 40 .‏ ‏در ‏قرن ‏هفدهم ‏حقوق بین الملل از منظر هوگو گروسیوس -‏ Hugo‏ Grotius, The Rights of War and Peace(1625), ed. R. Tuck, Liberty Fund, 2005.‏ متشکل از قواعد و اشکال رفتاری قابل اِعمال ما ‏بین دولت ها در روابط ما بین خودشان بود. - Kate Parlett‏ , “The Individual and Structural Change in the International Legal System”,‏ Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2012, p‏. 60.‏ ‏در این راستا ‏توماس هابز‏ - Thomas Hobbes.‏ از ‏طرفداران ‏افراطی ‏نظریه ‏حاکمیت، معتقد بود که ‏حاکمیت ‏نباید ‏محدود ‏باشد. او ‏بر ‏این ‏باور ‏بود ‏که ‏هیچ ‏چیز ‏و‏ ‏هیچ ‏کس ‏نمی تواند ‏زمامدار ‏را ‏محدود ‏سازد؛ ‏زیرا ‏زمامدار ‏قدرت ‏کامل ‏و ‏مطلق ‏دارد، ‏همه‏ ‏اقدامات ‏حکومت ‏در ‏دست ‏او است ‏و ‏هیچ ‏کس ‏را ‏بر ‏او ‏حق ‏اعتراض ‏نیست. ‏ - ‏حسین فروغی ‏نیا ، پیشین.‏ ‏ از این رو، ‏مفهوم شخصیت حقوقی دولت در قرن هفدهم توسط‏ ‏گروسیوس و هابز ‏شکل گرفت و ‏توسعه‏ داده شد.‏ - Michael Galchinsky , The War on Terror and the Right to Legal Personality, Atlanta ,Center for Human Rights and Democracy,Georgia State University, 2011,p‏. 19.‏ ‏ در این دوران‏ ‏با انعقاد ‏معاهدات وستفالیا که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی(1618-1648) میان قدرت های اروپایی به امضاء رسید ‏- Paul D'Anieri , International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, Cengage Learning, Boston(USA), 2011, p‏ .28‏،‏ دولت های امروزی که اولین عناصر تشکیل دهنده و ‏مخاطبان اصلی حقوق بین الملل ‏بودند، شکل گرفتند.‏ ‏البته لازم به ذکر است که دولت ها قبل از معاهدات وستفالی وجود داشتند و با هم در ارتباط بودند، لکن اساتید علم حقوق معمولاً شکل گیری دولت‏های امروزی را از زمان شکل گیری این معاهدات می دانند. ‏- Bindeshwar Pathak & Shiva Pratap Singh , Glimpses of Europe: A Crucible of Winning Ideas, Great Civilizations and Bloodiest Wars, New Delhi(India),Gyan Publishing House, 2010, p‏. 120.‏ چرا که طی این معاهدات حاکمیت و تساوی دولت ها به عنوان اصول بنیادین روابط بین الملل شناخته شدند. ‏- ‏نگوین کک دین ، پاتریک دییه ، آلن پله‏ ، ‏پیشین‏، ص71‏. ‏ ‏براین اساس بلاشک در این دوران موجودیتی که ‏به طور سنتی در حقوق بین الملل شناسایی شد، دولت ها بودند که با توجه به قدرتی که در دست داشتند، موضوع حقوقی اصلی بودند، ‏در حالی که ‏فرد موضوعی اشتقاقی بود که از دولت ناشی شده بود.‏ - Robert Kolb , “Book Revews The Concept of International Legal Personality”, The European Journal of International Law ,vol. 18, no. 4 ,2007, p. 776‏.‏ بدین سان در مدل وستفالیایی، دولت ها شخص حقوقی برتر بودند‏ - Michael Galchinsky , op.cit ,p. 20.‏ و افراد انسانی تنها در سایه سار دولت ها و جزئی از آنها به شمار می رفتند. ایشان در عرصه بین المللی هیچ گونه حقوق و تکلیفی نداشتند. ‏ لکن رویه قابل توجهی در این دوران وجود دارد که نشانگر اولین توجهات جامعه بین‏‏المللی به حقوق فرد و مسئولیت بین المللی او است و آن عرفی است که در خصوص مجازات جرم دزدی دریایی، ‏- ‏با توجه به ماده‏15 کنوانسیون 1958 راجع به دریای آزاد و ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها‏ : دزدی دریایی در حقوق بین الملل اساساً به هرگونه عمل غیر قانونی قهرآمیز و یا غارت و چپاول اطلاق می شود که با اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی، در دریای آزاد یا جایی که تحت کنترل سرزمینی هیچ دولتی نیست صورت می گیرد.‏ در این سال ها در بین دولت ‏ها رایج بوده است.‏ سال های 1700 تا 1725 دوره طلایی دزدی دریایی ‏محسوب می گردد. ‏- Helen Smith, Pirates, Swashbucklers and Buccaneers of London, Watling Street, 2004,‏ p. 15.‏ بر این اساس به لحاظ آسیب ها و خطراتی که این جرم برای دولت‏‏ها به همراه داشت، عرفی در عرصه بین المللی شکل گرفت که به موجب آن دزدی دریایی به منزله جرمی تلقی شد، که همه دولت ها می توانستند نسبت به آن اعمال صلاحیت ‏- صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction‏).‏ نمایند، ‏- ‏ربکا والاس‏، ‏حقوق بین الملل‏، ترجمه و تحقیق: سید قاسم زمانی و مهناز بهرام لو، تهران‏،‏ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی(شهر دانش)، 1390، چاپ سوم‏ ، ص154. ‏ بدین معنا که دولت ها بر مبنای قانون داخلی شان فرد مجرم را گذشته از این که چه تابعیتی را داراست، مجازات نمایند. این چنین بود که حدود500-600 نفر از دزدان دریایی انگلیس و آمریکا بین سال های 1716 تا 1726 به مجازات اعدام محکوم شدند. ‏- Gabriel Kuhn , Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy, PM Press, 2010, p. 18.‏ برخلاف آنچه امروزه در شمار جرایم موضوع صلاحیت جهانی مطرح می باشد، از این دوران تا صدها سال‏- For hundreds of years, universal jurisdiction only applied to the crime of piracy‏.‏ صلاحیت جهانی تنها نسبت به جرم دزدی دریایی اعمال می‏شد.‏- Eugene Kontorovich , “ The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation” ,Harvard International Law Journal , vol. 45 , Number 1, Winter 2004, p. 184.‏ ‏ رویه ای که در روابط بین دولت های آن روز اعمال می شده، اگر چه از دید وظایف دولت‏ها به آن نگریسته می‏‏شد و دولت ها از جانب خویش اعمال صلاحیت می کردند و نه از جانب جامعه بین‏المللی؛ و نیز قصد دولت ‏ها از مجازات، شناسایی افراد به عنوان اشخاص دارای حقوق و وظایف بین‏المللی نبوده است؛ لکن این امر تا حدودی آغازی است برای توجه به مسئولیت بین المللی اشخاص مرتکب جرم، به علاوه نظر به حمایت از اشخاص زیاندیده و قربانی جرمِ دزدی دریایی دارد، که در اغلب مواقع اشخاص خصوصی بودند. ‏به این ترتیب بر مبنای عرف هایی که در قدیم برقرار شده بود، در واقع جرم دزدی دریایی به عنوان یک جرم تحت حقوق بین الملل مطرح بوده است. همانطور که در برخی از قوانین ملی

ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل


ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل


دانلود ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل


ادبیات


نظری


تحقیق


شناسایی


حق


فرد


به


شخصیت

ادبیات


نظری


تحقیق


شناسایی


حق


فرد


به


شخصیت


حقوقی


در


حقوق


بین


الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد پدافند سایبری

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت بهره وری چیست؟

پاورپوینت تاریخچه مسکن

پاورپوینت معماری مدرن متعالی

تحقیق در مورد آرایه های ادبی

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

پاورپوینت سينكروها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي