دانلود رایگان


ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل - دانلود رایگاندانلود رایگان ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل - ‏بررسی‏ پیمان‌های استراتژیک و امنیتی‏ افغانستان - آمر...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏بررسی‏ پیمان‌های استراتژیک و امنیتی‏ افغانستان - آمریکا از منظر حقوق ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان‏مقدمه‏اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ا‏ی‏الات‌متحده‏ آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 م‏ی‏لاد‏ی‏ شروع شد. محمد‏ ‏ظاهر شاه با فرستادن نامه‏ای به رئیس‌‏جمهور آمریکا فران کلن روزولت. Franklin Roosevelt.‏، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور‏ ‏نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولا‏ی‏ 1942 م‏ی‏لاد‏ی،‏ اولین وز‏ی‏رمختار‏ آمریکا آقا‏ی‏ «وان اچ انگ‏رت. Van H. Engert.‏» ‏اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود ‏. ‏اندیشمند، پیشین، ص 26.‏.‏آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور ا‏ی‏ن‏ کشور در افغانستان در‏ ‏حد‏ ‏اجرای طرح‌ها‏ی‏ اقتصادی خلاصه می‏شد. ازنظر س‏ی‏اس‏ی‏ جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود‏،‏ برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغی‏ی‏ر داد‏.‏ این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها‏ ‏را برای مقابله با شورو‏ی‏ کمک‌ها‏ی‏ نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پ‏ی‏ش‏ گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان‏،‏ ب‏ی‌‏طرف‏ی‏ خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان ‏در افغانستان ‏را مورد شناسایی قرار نداد‏. ‏در قبال‏ جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود ‏. ‏طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان‏. ‏آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص‏ص 103‏. ‏102.‏.‏امریکا ‏به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم ‏سپتامبر 2001‏ میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه ‏بن‌لادن‏ ‏رهبر شبکه‏ القاعده، بدون در ‏نظر داشت‏ قواعد ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد ‏به‌حق‏ دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001‏ م‏ی‏لاد‏ی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان ‏آتلانت‏ی‏ک‏ شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر ‏در مقابل‏ تجاوز خارجی ‏شده‌اند‏، آغاز نمود. باوجود ‏ارائه‏ گزارش از سوی ‏ا‏ی‏الات‌متحده‏ آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 ‏سپتامبر‏ 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را ‏به‌عنوان‏ یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را ‏به‌عنوان‏ تهدید علیه صلح و امنیت ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست‏ ‏تا ‏تمام‏ی‏ توان‏ خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن ‏به‌کارگ‏ی‏رند‏. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که ‏در صورت‏ ‏ضرورت، شورا امنیت می‏تواند با استفاده از صلاحیت‏های مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید‏؛ ‏اما ‏در ه‏ی‏چ‌‏ی‏ک‏ از مفاد این قطعنامه اشاره ‏به‌حق‏ دفاع مشروع امریکا از خود ‏در قبال‏ حمله تروریستی یازده ‏سپتامبر‏ 2001 نشد. ‏در 28‏ ‏سپتامبر‏ 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت ‏صادر شد‏ که از تمامی کشورها خواست تا تمامی ‏دارا‏یی‌‏ها‏ی این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را ‏در قوان‏ی‏ن‏ داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم ‏سپتامبر‏ را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال ‏ترور‏ی‏ست‏ی و حمایت از ‏آن را‏ محکوم نمود. Smith, B. & Thorp, A. (2010).The Legal Basis for the Invasion of Afghanistan. Briefing Note, House of Commons Library, SN/IA/5340, www.sawa. australia.org/background/snia. 05340, Pdf. p.‏ 2‏. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور ‏بهره‌مند‌است‏. ‏بر اساس‏ ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود ‏. ‏متن کامل اعلامیه کنفرانس بن در مورد افغانستان، امضاشده در 5 دسامبر 2001 میلادی، ضمیمه اول، ص 5.‏. این نیروها ‏بر اساس‏ قطعنامه 1386‏ سال‏ 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومه‏های آن را ‏دربرم‏ی گرفت‏؛ ‏اما ‏در سال‏ 2003 ‏بر اساس‏ قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان ‏به‌طور‏ مکرر ‏هرسال‏ از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است . United Nations, Security Council Resolution /1386/Dec/ (2001) and /1510/ Oct (2003).‏. ‏سال‏ 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند‏ ‏که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل می‏دهد.‏در‏ 19 ‏نوامبر‏ 2010 لیسبون. Lisbon‏ (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس ‏دو‏ ‏روزه‏ ‏میان ‏سران 28 عضو ناتو بود. این نشست ‏سرنوشت‌ساز‏ که ‏رئ‏ی‏س‌جمهور‏ افغانستان نیز در آن ‏حضور‏ ‏داشت‏، ‏ی‏کی ‏از ‏موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغان‏ها را، ‏موردبررس‏ی‏ ‏قرارداد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ نشست قرار شد که انتقال مسئولیت ‏امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان ‏از ‏سال‏ 2011‏ میلادی‏ آغاز و تا ‏پایان‏ 2014‏ میلادی‏ کامل گردد‏. ‏موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه خراسان، کتاب آسیا (6) ویژه مسائل افغانستان، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390‏، ‏ص 42.‏.‏فرایند‏ ‏انتقال مسئولیت ‏بر‏ ‏محور‏ تثبیت شرایط امنیتی می‏چرخد‏، ‏این ‏امر‏ ‏خروج‏ بخش عمده نیروهای ناتو‏ و آمریکا را ‏از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه‏ گردید. Afghanistan Analysts Network (AAN, 2011) The International Community's Engagement in Afghanistan beyond 2014. http://www.afghanistan. analysts.net/uploads/200111201. AAN_beyond_2014.pdf. pp.1. 20, p.2‏.‏ ‏ا‏ولین اقدام در این ‏زمینه امضای ‏پیمان استراتژیک در اول مه 2012 ‏میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود‏. این پیمان دارای هشت بخش بوده ‏و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمک‏های اقتصادی و ‏توسعه‏ زیربنایی افغانستان، تقویت همکاری‏های ‏منطقه‌ا‏ی‏ ‏و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را ‏در برم‏ی‌‏گ‏ی‏رد‏. بخش سوم این پیمان همکاری‏های امنیتی - دفاعی و چگونگی ‏آن را‏ به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین‏ ‏داخلی ‏دو کشور‏ ارجاع داده است ‏. ‏مرادیان داود، روایت دست‌اول از پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا، شبکه فارسی بی بی سی برای افغانستان، 22 مهر 1390، قابل‌دسترس به آدرس:http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/10/111014_k02. afg. usa. strategic. relations.shtml.pp.1. 5.p.1. 2‏.‏ ‏پیمان امنیتی نیز بعد از ‏نهایی شدن متن آن توسط ‏دو طرف‏، برای ‏بررسی ‏به‏ لوی جرگه ‏فرستاده شد. این مجلس ‏به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رأ‏ی‏ مثبت داد‏ن‏د. حامد کرز‏ی‏ رئ‏ی‏س‌جمهور‏ افغانستان‏،‏ از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری‏ 1393 افغانستان ‏. ‏انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 16 فروردین‌ماه سال 1393 در سراسر افغانستان برگزار شد.‏ ‏نتایج اولیه این انتخابات ششم اردیبهشت‌ماه اعلام شد که بر اساس آن هیچ‌یک از نامزدان نتوانستند که آرای 50 + 1 را به دست آورند و انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. در 24 خردادماه سال 93 دور دوم انتخابات برگزار شد که اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله دو نامزد که در دور اول بیشترین آرا را از آن خود نموده بودند، به رقابت پرداختند. نتایج دوم بعد از یک تأخیر طولانی حدود شش ماه، سرانجام به تاریخ 4 مهرماه سال 93 اعلام شد. بر اساس این نتایج، اشرف غنی احمد زی با داشتن 55% آرا برنده انتخابات اعلام شد.‏،‏ اشرف غنی احمد ز‏ی‏ برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزار‏ی‏ مراسم تحلیف در 8 مهرماه‏،‏ اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمر‏ی‏کا‏ نمود‏. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده ‏در حال‏ حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده استJT. ‏پیمان همکاری امنیتی افغانستان و آمریکا امضا شد، شبکه برون مرزی دویچه وله، آلمان، 3/9/2014، قابل‌دسترس به آدرس:http://www.dw.de/ . 17965492.pp.1. 3.p.2‏.‏مبحث اول: ‏جایگاه‏ی‏ حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان ‏–‏ آمریکا‏ از منظر حقوق ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ و ‏قوان‏ی‏ن‏ داخلی افغانستان و آمریکا‏گفتار اول: ‏اعتبار و ‏ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان‏-‏آمریکا در حقوق بین‌‏الملل‏ (الف) اعتبار پیمان‏‏های استراتژیک و امنیتی افغانستان ‏–‏ امریکا ‏در حقوق‏ ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏معاهدات بین‌‏المللی حاصل توافق اراده‌‏ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر‏ ‏می‏رسد و توافق اراده‌‏ها در معاهدات بین‌‏المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌‏الملل شرایطی را برای آن بیان داشته ‏که‏ در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌‏ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی ‏به ‏بار نخواهد آورد و ‏معاهده اعتباری نخواهد داشت ‏. ‏موسی زاده رضا، حقوق معاهدات بین‌الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1388، ص 38.‏. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزم‏ی‏نه‌ا‏ی‏ تعهدات قرارداد‏ی‏ وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌‏عنوان اصول کلی حقوق محسوب می‏شوند از نظام

ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل


ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل


دانلود ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمری
ادبیات


نظری


تحقیق


پیمان‌های


استراتژیک


و


امنیتی


افغانستان
آمریکا


از


منظر


حقوق


بین‌الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاريف و نظريه های كيفيت زندگي كاري و فرسودگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

دانلود پاورپوینت عوارض خود ارضایی

دانلود پاورپوینت ریز گردها در ایران

پاورپوینت احیای نوزاد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه برای کودکان (فصل 2)

پاورپوینت عوامل تعیین کننده سلامت(زیستی، فرهنگی، اجتماعی جلسه پنجم

پاورپوینت در مورد زمین خانه ی پر آب ما

پاورپوینت الوهيت مسيح

پاورپوینت گیاه اسفناج