دانلود رایگان


ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری - دانلود رایگاندانلود رایگان ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری - ‏فصل‏2- ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏28 ‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏29 ‏2-1-1- ‏چ‏ی‏ست‏ی‏ ‏و‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏دانش‏ ‏3...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 54 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فصل‏2- ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏28‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏29‏2-1-1- ‏چ‏ی‏ست‏ی‏ ‏و‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏دانش‏ ‏31‏2-1-2- ‏اشکال‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏منابع‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏32‏2-2- ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏ ‏و‏ ‏رو‏ی‏کردها‏ی‏ ‏آن‏ ‏41‏2-2-1- ‏مقدمه‏ ‏و‏ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏41‏2-2-2- ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏انسان‏ی‏ ‏48‏2-2-3- ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏ساختار‏ی‏ ‏50‏2-2-4- ‏حسابدار‏ی‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏نامشهود‏ ‏و‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏ ‏51‏2-2-5- ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏و‏ ‏مدلها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏ ‏51‏2-2-6- ‏سنجش‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏ ‏52‏2-2-7- ‏مدلها‏ی‏ ‏توص‏ی‏ف‏ی‏ ‏سنجش‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏ ‏54‏2-2-8- ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏76‏2-3- ‏عملکرد‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏77‏2-3-1- ‏مقدمه‏ ‏77‏2-3-2- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد‏ ‏78‏2-3-3- ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏81‏ادبیات موضوعی تحقیق‏مقدمه‏:‏توسعه‏‏ اطلاعات در دهه‏‏های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازم‏آن‏ها‏ قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازم‏آن‏ها‏ی کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده‏‏اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده Learning Organization‏، معماری سازمان Organization Architecture‏، سازمان مجازی Visual Organization‏و مهندسی مجدد Re-engineering‏و ... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت ‏سازمآن‏ها‏ی کسب و کار را، تفسیر می کند.‏سازم‏آن‏ها‏ی امروزین، بیش از نمونه های قدیمی ‏آن‏ها‏ با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازم‏آن‏ها‏ به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می‏‏ماند، انس‏آن‏ها‏ یعنی افراد سازم‏آن‏ها‏ هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انس‏آن‏ها‏ تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازم‏آن‏ها‏ی جدید نیز به نوبه‏ی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه‏ی سایبرنتیکی فرد ‏–‏ سازمان ‏–‏ محیط ‏–‏ فرد، پیروی می‏‏کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می‏‏پذیرد. در واقع از یک سو، توسعه‏ی ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته‏‏های گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازم‏آن‏ها‏ و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. هم‏‏سان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می‏‏شود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازم‏آن‏ها‏ی دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکل‏‏گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازم‏آن‏ها‏ ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، 12، 1388)

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری


ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری


دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری


ادبیات


نظری


و


سوابق


پژوهشی


سرمایه


فکری


ادبیات


نظری


سوابق


پژوهشی


سرمایه


فکریادبیات


نظری


و


سوابق


پژوهشی


سرمایه


فکری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت گیاهان آپارتمانی

پاورپوینت سولاریس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت و مشتری‌مداری

تحقیق در مورد استان چهار محال بختياري

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی اقیانوس آبی

پاورپوینت در مورد علوم ششم ورزش و نیرو 1 (تحقیق دانش آموزی)

پاورپوینت در مورد اثربخشی تجهیزات O E E

پاورپوینت در مورد بیماری دیابت

پاورپوینت بتن با الیاف شیشه