دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 41 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1 مقدمه ‏12‏2-2 خانواده و روابط بین نسلی ‏12‏2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی ‏12‏2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده ‏14‏2-3 روند های جمعیتی و روابط بین نسلی ‏16‏2-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی ‏17‏2-4-1 نظریه دلبستگی ‏17‏2-4-2 نظریه نوع دوستی ‏18‏2-4-3 نظریه مبادله ‏19‏2-4-4 نظریه ارزش ها ‏20‏2-4-5 تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی ‏21‏2-4-6 تئوری انسجام ‏23‏2-4-6-1بعد کارکردی ‏26‏2-4-6-2 فرصت های ساختاری ‏27‏2-5 تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی ‏29‏2-5-1 نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی ‏29‏2-6 تعیین کننده های ترتیبات زندگی ‏31‏2-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی ‏32‏2-6-2 مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی ‏33‏2-7 سوابق پژوهشی ‏35‏2-7-1 پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی ‏35‏2-7-2 پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی ‏39‏ 2-7-3 نتیجه گیری کلی از سوابق ‏پژوهشی...........‏....................................................43‏2-8 چارچوب نظری منتخب ‏43‏2-9 مدل تحقیق ‏45‏2-10 فرضیات تحقیق ‏47‏-1 مقدمه:‏با توجه به تغییرات حاصله در زندگی اجتماعی و تأثیر آن بر روابط درون خانواده، بررسی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته به منظور تبیین موضوع مورد بحث یعنی روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی سالمندان امری ضروری است. بنابراین با توجه به گستره و ویژگی های این مطالعه، در این فصل از دو حوزه روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی برای تدوین چارچوب نظری استفاده شده است. از آنجا که این تحقیق با رویکردی جمعیت شناسی نگاشته می شود مهمترین عاملی که رنگ و بوی جمعیت شناسی دارد نوع اقامت یا ترتیبات زندگی سالمندان است. و با توجه به اینکه هیچ نظریه جامعی در مورد انتخاب نوع اقامت سالمندان وجود ندارد، تلاش می شود با مرور تحقیقات انجام شده، به یک شناخت نسبی از نظریات مرتبط با این مسأله دست یابیم. ‏بنابراین در این فصل ابتدا موضوع روابط بین نسلی ‏را در خانواده مطرح می‏کنیم و سپس نظریات مرتبط با روابط بین نسلی فرزندان با والدین سالمندشان و مقوله ترتیبات زندگی بررسی می شود.و در نهایت به پیشینه تحقیق و بیان چهارچوب نظری می پردازیم.‏2-2 خانواده و روابط بین نسلی‏2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی‏ مطالعه نقش روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان که به مسأله روابط نسلی سالمندان با فرزندان شان می پردازد مستلزم به میان آوردن بحث خانواده است. همچنان که پوکرت -Peuckert‏ (1994) نشان می دهد اتصالات بین نسلی در خانواده، که به عنوان رابطه بین سه نسل پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و فرزندان و نوه ها تعریف می شود بستگی به ساختار خانواده، فرهنگ و تغییرات دموگرافیکی دارد ( رومر - Romer et al‏و دیگران، 2005؛ به نقل از کریمی، 1386: 12). توجه به نسل ها امروزه به عنوان یکی از محوری ترین و مهمترین مسائل مربوط به تحول خانواده در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. ‏ از ابتدای قرن بیستم، الگوی سنتی خانوداه در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور، رو به تغییر نهاد. که به نظر می رسد دگرگونی های خانواده در ایران معلول صنعت، شهرگرایی وسیع و نیازهای امروزین از جمله ضرورت تحرک جغرافیایی و گسترش حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و به این اعتبار بازگوی تعارض ارزش های سنتی و نوین در جامعه است (آزاد ارمکی،1382). با این حال این مسئله که دگرگونی های ایجاد شده در بافت سنتی خانواده چه تأثیری بر روابط و ارزش های خانوادگی داشته است اهمیت پیدا می کند.( آزاد ارمکی و همکاران،1379 و آزاد ارمکی،1380 ) در مطالعه تداوم و بازتولید ارزش های حاکم بر خانواده به این نتیجه می رسند که برغم تأثیرپذیری شبکه خویشاوندی از تحولات اجتماعی و فرهنگی دوران مدرن و تمایل خانواده به هسته ای شدن، خانواده باز هم بسیاری از کارکردهای خود را بخوبی ایفا می کند. هرچند تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی، زمینه بروز برخی از تفاوت ها و تمایزات نسلی در خانواده پدید آمده است، اما این تفاوت ها و تمایزات از طریق آداب و سنن و نظام ارزشی خانواده تعدیل گردیده و پیوستگی اجتماعی میان نسل ها حفظ شده است. ‏ خانواده به عنوان کانون اصلی تعامل طبیعی بین نسلی، ضمن فراهم ساختن رابطه تعاملی بین نسلی، محل تفاوت ها و تعارضات نسلی نیز هست. نسل اول و دوم به لحاظ کارکردی بیشتر در تعامل بین نسلی ساماندهی شده اند در حالی که نسل سوم در جهت تفاوت و تعارض شکل گرفته است. هرچند که علیرغم همه این ها، تمام افراد در قالب سه نسل سعی دارند تا ضمن حفظ خانواده به لحاظ وضعیت حمایتی آن فضای گفتمانی نقد و محدودسازی نقشی و موقعیتی برای نسل دیگر را نیز فراهم سازند (آزاد ارمکی،570:1383). بنابراین خانواده همچنان کارکردهای حمایتی خود را که شامل حمایت های مادی و معنوی از اعضای جوان و سالمند است را حفظ کرده است. و وجود سراهای سالمندان و نگهداری از سالخوردگان در آنها که در واقع پیامدهای جامعه مدرن و زندگی شهری است، امری است که در جامعه ما وفاق فکری جامعه و مردم را به همراه ندارد، و هنوز خانواده و شبکه های خویشاوندی این وظیفه را بر عهده خود می داند (آزاد ارمکی،1379). بنابراین در دوره جدید خانواده بار حمایت افراد و نسل های متعدد را به دوش کشیده است، ولی تا حدود زیادی سعی دارد تا تمایز و تفاوت نسلی را نیز به رسمیت نشناسد و با مشکلات ناشی از این نوع تمایز و تفاوت روبه رو شود.

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی


مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی


دانلود مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی


مبانی


نظری


و


پیشینه


روابط


بین


نسلی


مبانی


نظری


پیشینه


روابط


نسلیمبانی


نظری


و


پیشینه


روابط


بین


نسلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باب سازه ی تاب آوري

پاورپوینت مغز و نخاع

ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سرمایه فکری

ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

تحقیق در مورد ماشین های سنکرون

پاورپوینت در مورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی

پاورپوینت سدهای بتنی وزنی

پاورپوینت در مورد مفعول مطلق (تحقیق دانش آموزی)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فراشناخت