دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏طباییان و همکاران (1390) ‏ ميزان حمايت شرايط زمينه اي ايران از اتخاذ رويکرد نوآوري باز‏ را مورد مطالعه قرار دادند. ‏ تحقيق، در قالب يک الگو تحليل کارکرد پوياي نظام نوآوري فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوري هوايي براي بهره گيري از توان انديشگي، علمي- فناورانه و صنعتي ملي و بين المللي را مورد کندوکاو خود قرار داده است. نهايتا، ضمن حصول به اين نتيجه که شرايط زمينه اي ايران به ميزان زيادي از اتخاذ رويکرد نوآوري باز در بخش هوايي حمايت مي کند، رويکرد نوآوري باز را به عنوان يک راه حل براي ارتقاي اثربخشي نوآوري در بخش هوايي ايران معرفي کرد.‏جاوید و باقری نژاد (1391) ‏ ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندي جذب بنگاه ها‏ را مورد بررسی قرار دادند. ‏ ‏این تحقیق ‏با بهره گيري از تحقيقات پيشين با تفکيک نوآوري باز به دو بعد کليدي آن (بعد انساني که شامل رهبري، کار تيمي و انگيزه و بعد سازماني که شامل فرايند نوآوري باز، ساختار، ظرفيت ها و مدل تجاري مي باشد) به تحليل ارتباط نوآوري باز و توانمندي جذب ‏پرداخته و مدل مفهومی ارائه می کند.‏دوگسون و همکاران- Dogson et al.‏ (2006) نقش ابزارهای ICT‏ را در نوآوری های باز مورد مطالعه قرار داد. نتایج تحقیق وی که در شرکت های خصوصی انجام شد نشان داد که ابزارهای ICT‏ باعث حمایت از ارتباطات جهت نوآوری های باز می شود که این حالت در درون سازمان یا بین سازمان ها اتفاق می افتد. همچنین آنها دریافتند که ابزارهای ICT‏ مانند شبیه سازی، داده کاوی، طراحی نمونه اولیه و یک سیستم مجازی می تواند جهت حمایت از نوآوری های باز بسیار مفید باشد. ‏بونو و همکاران (2009) اثرات استفاده از ابزارهای ICT‏ را بر روی نوآوری های باز سازمانی در کشور ژاپن مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که بین شرکت های با استفاده موفق از ICT‏ و شرکت هایی که از این ابزارها استفاده نمی کردند از نظر عملکرد، موانع و تصمیم گیری جهت نوآوری سازمانی تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین آنها دریافتند که شرکت های برتر از نظر نوآوری های باز شرکت هایی هستند که قابلیت های بالای استفاده از ICT‏ را دارند.‏آیدوتا و همکاران- Idota et al.‏ (2010) اثر استفاده از ابزارهای ICT‏ بر موفقیت نوآوری های باز را در شرکت های ژاپنی مورد بررسی قرار دادند. روش تحقیق به صورت پیمایشی و از طریق فرستادن ایمیل به شرکت های کوچک و متوسط در ژاپن صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شرکت هایی که نوآوری های باز بیشتری را تجربه می کنند، این نوآوری های را با همکاری و تبادل اطلاعات با سایر شرکت ها از طریق ابزارهای ICT‏ توسعه داده و تشویق می کنند.‏منابع:‏جاوید، غ و باقری نژاد، ج. 1391. ‏ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندي جذب بنگاه ها‏. رشد فناوری، دوره هشتم، شماره 31: صص 55-61.‏خداداد، ح و مبارکی، م. 1381. ابعاد سازماني و كاربرد سيستمها و فناوري اطلاعات در سازمانهاي صنعتي موفق. مدرس، دوره 6، شماره 3، صص 43‏-65.‏طباییان، ک.، منطقی، م.، صوفی، ج و طباطباییان، ح. 1390. ‏بررسي ميزان حمايت شرايط زمينه اي ايران از اتخاذ رويکرد نوآوري باز، (مطالعه موردي نظام نوآوري هوايي)‏. Brynjolfsson, E., Hitt, L. and Yang, S. (2002), “Intangible Assets: Computers and Organizational Capital,” Brookings Papers on Economic Activity: Macroeconomics (1), pp. 137-99.Bunno, T., Idota, H., Ogawa, M. and Tsuji, M. (2009), “An Empirical Analysis of Organizational Innovation Generated by ICT in Japanese SMEs,” Proceeding on 2009’s AEA conference, Marseille, France.Chesbrough, H. (2006a), “Open innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation,” Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. and West, J. (eds.) Open innovation Researching a new paradigm, Oxford University Press.Dodgson, M., Gann, D. and Salter, A. (2006), “The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble,” R&D Management, Vol. 36, No. 3, pp. 333-346.Fulvio, Castellacci and Jose Miguel, Natera. 2011. The dynamics of national innovation systems: a panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity. ,http://mpra.ub.unimuenchen. de/31583/1/MPRA_paper_31583.pdfIdota, H., T, Bunno and M, Tsuji. 2010. Open Innovation Success Factors by ICT Use in Japanese Firms. 21st European Regional ITS Conference, Copenhagen.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نوآوری


های


باز


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نوآوریپیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نوآوری


های


باز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه فرآيند سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

پاورپوینت فرمت ها در پیامرسانی

پاورپوینت توبه

مبانی نظری و پیشینه فرآيند سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

پاورپوینت در مورد علوم تجربی پنجم دبستان موضوع برگی از تاریخ زمین (تحقیق دانش آموزی)

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت و ضمن خدمت مجازی بر توانمندسازی و خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت و ضمن خدمت مجازی بر توانمندسازی و خودکارآمدی

پاورپوینت حجامت

تشريح-مدار-قفل-رمزي-ديجيتال-18-ص