دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم - ‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏11 ‏2-2-1-‏انواع‏ ‏اکوتوريست‏ ‏13 ‏2-2-2- ‏اصول‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏13 ‏2-2-3-‏اه...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 37 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏11‏2-2-1-‏انواع‏ ‏اکوتوريست‏ ‏13‏2-2-2- ‏اصول‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏13‏2-2-3-‏اهداف‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏14‏2-2-4- ‏اهميت‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏14‏2-2-5- ‏فرصت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏تهديدات‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏15‏2-2-5-1- ‏فرصتهاي‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏15‏2-2-5-2- ‏تهديدات‏ ‏اکوتوريسم‏ ‏15‏2-3- ‏اکوتوريسم‏ ‏در‏ ‏روستا‏ ‏16‏2-4- ‏تعريف‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏خانه‏ ‏هاي‏ ‏دوم‏ ‏19‏2-5- ‏مهمترين‏ ‏زمينه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏عوامل‏ ‏کششي،‏ ‏انگيزشي‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏رانشي‏ ‏گسترش‏ ‏خانه‏ ‏هاي‏ ‏دوم‏ ‏در‏ ‏نواحي‏ ‏روستايي‏ ‏22‏2-5-1- ‏تفاوت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏هوايي‏ ‏و‏ ‏جغرافيايي‏ ‏22‏2-5-2- ‏مهاجرت‏ ‏هاي‏ ‏روستايي‏- ‏شهري‏ ‏22‏2-5-3- ‏آلودگي‏ ‏محيط‏ ‏زيست‏ ‏و‏ ‏ازدحام‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏حد‏ ‏جمعيت‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏ها‏ ‏23‏2-5-4- ‏بهبود‏ ‏راه‏ ‏هاي‏ ‏ارتباطي‏ ‏و‏ ‏افزايش‏ ‏برخورداري‏ ‏از‏ ‏خودروي‏ ‏شخصي‏ ‏23‏2-5-5- ‏شهر‏ ‏گريزي‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏خانه‏ ‏هاي‏ ‏دوم‏ ‏23‏2-6- ‏تاريخچه‏ ‏خانه‏ ‏هاي‏ ‏دوم‏ ‏24‏2-6-1- ‏جهان‏ ‏24‏2-6-2- ‏ايران‏ ‏26‏2-7- ‏اثرات‏ ‏خانه‏ ‏هاي‏ ‏دوم‏ ‏بر‏ ‏نواحي‏ ‏روستايي‏ ‏29‏2-7-1- ‏اثرات‏ ‏زيست‏ ‏محيطي‏ ‏31‏2-7-1-1- ‏آلودگي‏ ‏هوا‏ ‏و‏ ‏صوتي‏ ‏31‏2-7-1-2- ‏آلودگي‏ ‏آب‏ ‏رودخانه‏ ‏ها‏ ‏31‏2-7-1-3- ‏از‏ ‏بين‏ ‏بردن‏ ‏پوشش‏ ‏گياهي‏ ‏32‏2-7-1-4- ‏تخريب‏ ‏و‏ ‏تغيير‏ ‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏طبيعي‏ ‏32‏2-7-1-5- ‏تخريب‏ ‏محيط‏ ‏زيست‏ ‏و‏ ‏منابع‏ ‏طبيعي‏ ‏32‏2-7-2- ‏اثرات‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏فرهنگي‏ ‏33‏2-7-2-1- ‏افزايش‏ ‏سطح‏ ‏آگاهي‏ ‏و‏ ‏دانايي‏ ‏مردم‏ ‏ناحيه‏ ‏33‏2-7-2-2- ‏تضاد‏ ‏و‏ ‏دو‏ ‏گانگي‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏فرهنگي‏ ‏بين‏ ‏گردشگران‏ ‏و‏ ‏روستاييان‏ ‏33‏2-7-2-3- ‏الگو‏ ‏برداري‏ ‏از‏ ‏شيوه‏ ‏زندگي‏ ‏گردشگران‏ ‏33‏2-7-2-4- ‏تاثير‏ ‏بر‏ ‏روند‏ ‏مهاجرت‏ ‏روستاي‏-‏شهري‏ ‏34‏2-7-2-5- ‏تضعيف‏ ‏فرهنگ‏ ‏محلي‏ ‏و‏ ‏سنتي‏ ‏34‏2-7-2-6- ‏کاهش‏ ‏امکان‏ ‏ساخت‏ ‏مسکن‏ ‏براي‏ ‏مردم‏ ‏محلي‏ ‏35‏2-7-2-7- ‏کاهش‏ ‏انسجام‏ ‏اجتماعي‏ ‏35‏2-7-2-8- ‏افزايش‏ ‏ناهنجاري‏ ‏اجتماعي‏ ‏35‏2-7-3- ‏اثرات‏ ‏اقتصادي‏ ‏35‏2-7-3-1- ‏افزايش‏ ‏قيمت‏ ‏زمين‏ ‏36‏2-7-3-2- ‏افزايش‏ ‏قيمت‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏36‏2-7-3-3- ‏ايجاد‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏درآمد‏ ‏36‏2-7-3-4- ‏منسوخ‏ ‏شدن‏ ‏فعاليت‏ ‏کشاورزي‏ ‏37‏2-7-3-5- ‏افزايش‏ ‏هزينه‏ ‏زندگي‏ ‏37‏2-7-3-6- ‏کمک‏ ‏به‏ ‏فراهم‏ ‏شدن‏ ‏خدمات‏ ‏زير‏ ‏بنايي‏ ‏37‏2-7-3-7- ‏افزايش‏ ‏رفاه‏ ‏عمومي‏ ‏مردم‏ ‏روستا‏ ‏37‏2-7-3-8- ‏افزايش‏ ‏اختلاف‏ ‏درآمد‏ ‏بين‏ ‏روستائيان‏ ‏38‏2-7-4- ‏اثرات‏ ‏کالبدي‏ ‏38‏2-7-4-1- ‏تغيير‏ ‏کاربري‏ ‏باغات‏ ‏و‏ ‏مزارع‏ ‏38‏2-7-4-2- ‏تبديل‏ ‏باغات‏ ‏مثمر‏ ‏به‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏مسکوني‏ ‏39‏2-7-4-3- ‏تغيير‏ ‏در‏ ‏بافت‏ ‏و‏ ‏ساخت‏ ‏روستا‏ ‏39‏2-7-4-4- ‏تجاوز‏ ‏به‏ ‏حريم‏ ‏رودخانه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اراضي‏ ‏ساحلي‏ ‏39‏2-7-4-5- ‏تغيير‏ ‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏روستايي‏ ‏39‏‏2-1- مقدمه‏يكي از حوزه هايي كه به طور عمده مورد علاقه جغرافيدانان است، آثار گردشگري بر محيط زيست انسان است. دليل اين امر در ماهيت جغرافيا نهفته است كه داراي رويكردي قوي در زمينه روابط انسان و محيط مي باشد‏. ‏در واقع آثار گردشگري و تفريح بر محيط زيست و تحليل منابع، حوزه اي است كه در آن جغرافيدانان انساني و طبيعي در مطالعه معضلات مربوط به گردشگري، داراي وجه اشتراك هستند، با اين حال دليل ديگر، اهميت صرف محيط زيست طبيعي براي فعاليت گردشگري و تفريح است(Hall and page,2002,p151)‏.‏برخي از جاذبه هاي مردم شناسي همچون گردشگري کوچ، روستا گردي و آداب ورسوم و. . . در دل قطب هاي طبيعي قرار دارند و برآوردها نشان مي دهد که اغلب متقاضيان شرکت در تورهاي کوچ روستا گردي و نيز حضور در مراسم بوميان دور افتاده اکوتوريست ها هستند و در اکوتوريسم آن بخش از جاذبه هاي مردم شناسي قابل توجه هستند که در وهله اول حاصل انطباق انسان با محيط طبيعي پيرامون او بوده وبه عنوان جاذبه سياحتي صرفا در ترکيب با خاستگاه طبيعي آنها هويت مي يابند ‏(جهانيان و زندي، 1391: 112). ‏2-2-اکوتوریسم‏اکوتوريسم، مفهوم نسبتا جديدي است که هنوز هم اغلب، درست درک نشده و صحيح به کار نمي رود. اولين تعريف جامع، کوتاه ومعتبر توسط انجمن بين المللي اکوتوريسم در سال 1990 ارائه شد " اکوتوريسم سفري مسئولانه به مناطق طبيعي به منظور حفظ محيط زيست و بهبود اوضاع اقتصادي جوامع محلي" (رنجبر، 1390: 5). ‏اتحاديه حفاظت از طبيعت در سال1996اکوتوريسم را اين گونه تعريف کرد" سفري با مسئوليت زيست محيطي و ديدار از نواحي طبيعي، به منظور لذت جويي و درک طبيعت است. اين فعاليت سبب ارتقاي حفاظت مي شود و پيامدهاي منفي کمي به دنبال دارد و مردم محلي را در فعاليت هاي سود آور درگير مي کند" (رضواني، 1390: 23).

پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم


پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم


دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم


پیشینه


و


مبانی


نظری


اثرات


خانه


هاي


دوم


بر


اکوتوريسم


پیشینه


مبانی


نظری


اثرات


خانه


اکو
پیشینه


و


مبانی


نظری


اثرات


خانه


هاي


دوم


بر


اکوتوريسم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بهره وری چیست؟

پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب

ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور

پاورپوینت اهرم ها

پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

پاورپوینت سينكروها

پاورپوینت سينكروها

پاورپوینت سينكروها

پاورپوینت آسیب شناسی روانی

پاورپوینت در مورد علوم ششم ورزش و نیرو 1 (تحقیق دانش آموزی)