دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 41 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1-‏ ‏مقدمه.....‏ ‏28‏2-2-‏ ‏مفهوم توريسم (گردشگری)‏ ‏29‏2-3-‏ ‏مفهوم توريست (گردشگر)‏ ‏30‏روستا و روستانشینی‏ ‏31‏2-3-1-‏ ‏تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی‏ ‏32‏2-4-‏ ‏تاریخچه گردشگری روستایی‏ ‏34‏2-5-‏ ‏توسعه و مفاهیم مرتبط با آن‏ ‏35‏2-5-1-‏ ‏تعریف توسعه‏ ‏35‏2-5-2-‏ ‏تعریف توسعه روستایی و اهداف آن‏ ‏36‏2-6-‏ ‏گردشگری روستايي‏ ‏38‏2-7-‏ ‏اقسام گردشگری روستایی‏ ‏42‏2-7-1-‏ ‏گردشگری کشاورزی‏ ‏42‏2-7-2-‏ ‏گردشگری سبز‏ ‏42‏2-7-3-‏ ‏اکوتوریسم (طبیعتگردی)‏ ‏42‏2-7-4-‏ ‏گردشگری غذایی‏ ‏43‏2-7-5-‏ ‏گردشگری‏ ماجراجویانه‏ ‏43‏2-7-6-‏ ‏گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان‏ ‏44‏2-7-7-‏ ‏گردشگری با انگیزه خاص‏ ‏44‏2-7-8-‏ ‏سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی‏ ‏45‏2-8-‏ ‏علل ‏توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن‏ ‏45‏2-8-1-‏ ‏جذابیت‏های بصری روستایی‏ ‏46‏2-8-2-‏ ‏شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها‏ ‏46‏2-8-3-‏ ‏وجود چشمه‏های آب معدنی و آبدرمانی ومنابع گیاهی درمناطق روستایی‏ ‏47‏2-8-4-‏ ‏توسعه اقامتگاه‏های گردشگران در مناطق روستایی‏ ‏47‏2-8-5-‏ ‏سهولت دسترسی به روستاها‏ ‏48‏2-8-6-‏ ‏پدیده شهرگریزی‏ ‏48‏2-9-‏ ‏دیدگاه‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی‏ ‏49‏2-9-1-‏ ‏گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی‏ ‏49‏2-9-2-‏ ‏گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏های روستایی‏ ‏49‏2-9-3-‏ ‏گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی‏ ‏50‏2-10-‏ ‏اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی‏ ‏52‏2-11-‏ ‏بعد اقتصادی گردشگری روستايي‏ ‏53‏2-12-‏ ‏بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی‏ ‏56‏2-12-1-‏ ‏پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگي ـ اجتماعي‏ ‏57‏2-12-2-‏ ‏پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگي ـ اجتماعي‏ ‏58‏2-12-3-‏ ‏گردشگری مطلوب‏ ‏59‏2-13-‏ ‏بعد محیطی گردشگری روستایی‏ ‏59‏2-13-1-‏ ‏پیآمدهای بالقوه مثبت محيطي‏ ‏60‏2-13-2-‏ ‏پیآمدهای بالقوه منفی محيطي‏ ‏61‏2-13-3-‏ ‏گردشگری مطلوب‏ ‏62‏2-14-‏ ‏بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستايي‏ ‏63‏2-14-1-‏ ‏پیآمدهای بالقوه مثبت كالبدي و فيزيكي‏ ‏63‏2-14-2-‏ ‏پیآمدهای بالقوه منفی‏ ‏63‏مقدمه‏يكي از عرصه هاي تنوع بخشي اقتصاد كشور با توجه به گونه گوني محيطي و مزيت هاي نسبي موجود، توريسم (گردشگري) است. گردشگري امروزه در اغلب كشورهاي جهان به ويژه جهان سوم، كليد اقتصاد به شمار مي رود، تا جايي كه در اين كشورها گردشگري بيش از ساير برنامه هاي توسعه در اولويت قرار گرفته است.صنعت گردشگری امروزه به عنوان پول ساز ترین و پاک ترین صنعت در بهره برداری از منابع طبیعی محسوب می‏گردد. به طوری که در بسیاری از کشورها پایانه اصلی اقتصاد بر این اساس پایه گذاری شده است و حتی در برخی از کشورهای نفت خیز، درآمد حاصل از گردشگری جایگزین درآمد نفت شده است چراکه در دیدگاه کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی چشم انداز روشنی را برای ‏آینده این صنعت ترسیم و حکایت از رونق روزافزون این صنعت در جهان دارد. به طوری که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)‏ در سال 2008، درآمد حاصل از گردشگری بین المللی رقمی معادل 944 میلیارد دلار بوده، و این رقم در سال 2020 به مرز 2000 میلیارد دلار خواهد رسید‏آنچه در اين مقوله از اهميت اساسي برخوردار است، آنست كه گردشگری با تمامي انواع و اشكالش، مي رود تا به عنوان اولين فعاليت پيشتاز اقتصادي جهاني بدل گردد، كه گردشگري روستايي نيز به عنوان يكي از مهمترين اشكال گردشگري، سهم برجسته اي را در اين خصوص به خود اختصاص مي دهد.به طور کلی گردشگری روستایی بخش عمده رشد ملی و بین المللی بازار گردشگری را تشکیل می‏دهد. گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمدست و می‏تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی باشد، و در بسیاری از کشورها، با سیاست های کشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله ای در جهت حمایت محیط زیست و فرهنگ روستایی می‏باشد و بنابراین می‏تواند نقشی اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد.‏اين فصل كه مبتني بر مطالعات و بررسيهاي كتابخانه‌اي است، ضمن تعریف مفاهیم گردشگری، گردشگری روستایی، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری، به بررسیابعاد و پی آمدهای گردشگری روستایی از جمله تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از ديدگاه صاحبنظران داخلي و خارجي می‏پردازد و سپس با بيان و تشريح اهميت و ضرورت بررسی این اثرات در توسعه و برنامه ریزی گردشگری روستایی، روشها و عوامل مؤثر بر آن را مطرح مي‌نمايد.‏چارچوب نظری تحقیق‏علیرغم اجماع نظر مبنی بر ضرورت توسعه گردشگری در مناطق روستایی یکی از مسائلی که هنوز لازمه آن احساس می‏شود توجه به شدت و میزان توسعه گردشگری و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد، بافت اجتماعی و کالبدی این مناطق است. به دلیل دشواری دسترسی و توسعه نیافتگی، مناطق روستایی دارای گزینه‏های محدودی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هستند (آبی لیو، 2005، ص 878). روش‏های سنتی کسب مایحتاج زندگی که بر پایه محصولات کشاورزی است فقط به عنوان منبعی ابتدایی برای کسب درآمد در مناطق روستای محسوب می‏شود. برای تحزیک اقتصاد روستا، ضرورت یافتن جاگزین‏هایی برای منافع محلی احساس می‏شده است، با اثرات نسبی و اشتغالزایی که گردشگری داشته است، می‏توان آن را به عنوان ‏گزینه‏ای مناسب برای ارتقاء کسب زندگی روستایی و محرکی برای ایجاد تغییرات مثبت در توزیع درآمد در مناطق محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد (همان). گردشگری به تقویت اقتصاد روستا کمک کرده و نقشی مهم را در ایجاد ارزش افزوده تجاری برای محصولات محلی بازی می‏کند. معهذا، یکی از مسائلی که باید در گردشگری روستایی در نظر گرفت توجه به تاثیراتی است که توسعه این صنعت پردرآمد بر جنبه‏های مختلف زندگی روستانشینان برجای می‏گذارد. در اکثر موارد تحقیقاتی، صرفاَ زمینه

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی


اجتماعی و کالبدی روستا


مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی


اجتماعی و کالبدی روستا


دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی


اجتماعی و کالبدی روستا


مبانی


نظری


و


پی
مبانی


نظری


و


پیشینه


نقش


گردشگری


در


تغییرات


اقتصادی،


اجتماعی


و


کالبدی


روستا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه فمنیسم

پاورپوینت ایمنی در مدارس

پاورپوینت ایمنی در مدارس

تحقیق در مورد مسایل زناشویی از منظر اسلام

پاورپوینت درس 7 عربی دهم انسانی

پاورپوینت فوریت های پزشکی

پاورپوینت استانداردهاي ارزشيابي كيفي ازیادگیری های آموزشگاهی

پاورپوینت مفهوم پيشگيري از بيماري و سطوح مختلف آن

تحقیق در مورد ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص 411 تا ص 425 زبان فنی عمران 21 ص

پاورپوینت اکولوژی عمومی