دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏پیشینه تحقیق‏مینویی فر در پایان نامه کارشناسی ارشد(1389) خود با عنوان " احساس قدرت در زن ایرانی و تغییرات آن با افزایش سن"، ‏بیان نموده‏‌‏است‏، ‏هدف اصلی این پژوهش بررسی احساس قدرت زنان با توجه به تجربه زیسته آنان است، تا براساس آن، تغییراتی را که احتمالا در احساس قدرت آنان طی دوره‏‌‏های متفاوت زندگی رخ می‏‌‏دهد، درک کند. این پژوهش در تلاش است با توجه به دوره‏‌‏ي زندگي زنان و درک احساس قدرت منطبق بر هر دوره، براي شناخت واقع‏‌‏بينانه ‏تقسيم قدرت‏ در خانواده ‏و نيز ‏روابط‏ قدرت ‏که از عوامل اصلي شکل دهنده ساختار خانواده ايراني‏‌‏اند،‏ تحليل‏ي نو ارايه نمايد. وی در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی به ‏‌‏این نتیجه دست یافته‏‌‏است که اصلی‏‏ترین شاخص برای درک احساس قدرت در بسیاری از زنان پاسخگو، توانایی آنان برای حفظ زندگی خانوادگی است. البته در این بین بودند افرادی هم که اصلا به قدرت زن باور نداشتند و ناتواني ذاتي و فيزيكي را مانع اصلي احساس قدرت در زنان برمي‏‌‏شمردند(هر چقدر یک زن احساس قدرت کند باز هم یک زن است). همچنین در این پژوهش مشاهده شد زنان زمانی احساس قدرت بیشتری می‏‌‏کند که مردی پشت سر او ایستاده ‏‌‏باشد و یا بچه‏‌‏ها به خصوص فرزند پسر او را حمایت کنند یعنی عاملی بیرونی، بدین معنا که احساس قدرت زنان در خانواده و از طریق حفظ زندگی خانوادگی درک می‏‌‏شود. به همین سبب در بسیاری از مصاحبه‏‌‏ها زنان طالب زندگی خوب و با آرامش هستند نه درآمد بالا یا پیشرفت شغلی و داد‏‏ه‏‌‏های بخش کمی نیز این مسئله را تایید کرده‏‌‏است؛ چرا که نزدیک به 90درصد از پاسخگویان بخش کمی، آرامش زندگی خانوادگی را بر پیشرفت در امور شغلی خود ترجیح داده‏‌‏اند. به همین دلیل است آن دسته از زنانی که منابع قدرتی در اختیار دارند، ممکن است وارد بازی قدرت بشوند اما به نظر نمی‏‌‏رسد که این کار را با اطمینان و اعتماد به نفس کافی انجام دهند. این بازی برای آن‏‌‏ها حکم آزمون و خطا دارد، شاید به همین سبب هست که اگر در همین زمان مردی وارد میدان شود با رضایت کار را به او واگذار می‏‌‏کنند (مینویی فر، 1389).‏محبوبه ذوالفقارپور در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان کارمند و خانه‏‌‏دار شهر تهران" چنین فرض کرده‏‌‏است که بین ساختار قدرت در خانواده با: 1- رضامندی زناشویی میان زنان 2- تحصیلات شوهر3- تحصیلات زن 4- طول دوره زندگی زناشویی 5- درآمد شوهر 6- درآمد زن 7- مشارکت شوهر در کارهای منزل رابطه وجود دارد. هم‏‌‏چنین در این پژوهش فرض‏‌‏ شده که ساختار قدرت در بین خانواده‏‌‏هایی که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده‏‌‏هایی که زن خانه‏‌‏دار است، متفاوت است. ‏نتايج‏ حاصل از‏ اين پژوهش نشان مي‏‌‏دهد، افزايش تحصيلات زن تاثيري در افزايش قدرت وي ندارد‏، هم‏‌‏چنین‏ با افزايش دستمزد زنان، قدرت آن‌ها در خانه افزايش نمي‏‌‏يابد زيرا ‏به زعم این پژوهش‏‌‏گر ‏بقاياي مردسالاري در خانواده‏‌‏هاي مدرن ‏هنوز‏ وجو‏ ‏د دارد‏. ع‏لاوه بر اين افزايش طول دوره زندگي زناشويي نيز تاثيري در قدرت‏ ‏زنان ندارد.‏ ذوالفقارپور نتیجه می‏‌‏گیرد، منابع باید در زمینه فرهنگی هرجامعه ملاحظه شود ‏زيرا باورهاي سنتي در طول دوره زندگي تغيير نمي‏‌‏كند‏؛ هرچند که براساس تئوری منابع، هرکه منابع بیشتری در اختیار داشته ‏‌‏باشد از قدرت بالاتری نیز برخوردار است. همچنین ‏‌‏نتایج به ‏‌‏دست ‏‌‏آمده از ‏اين پژوهش حاكي از آن است كه بين مشاركت شوهر در انجام وظايف خانگي و ساختار قدرت در خانواده رابطه‏‌‏اي نيست‏،‏ زيرا در جوامع سنتي همچنان از زن انتظار‏ کار ‏خانگي مي‏‌‏رود‏. ‏نتايج ديگر اين پژوهش نشان مي‏‌‏دهد، ميانگين نمرات زنان خانه‌دار در شاخص ساختار قدرت در خانواده بالاتر از زنان كارمند است ‏و‏ زنان شاغل، حتي در امور اقتصادي نه تنها رضايتمندي‏‌‏شان افزايش نيافته بلكه كاهش نيز يافته‏ ‏‌‏است، زيرا متحمل فشار‏ ‏رواني بيشتر نظير انتظارات شغلي‏ و‏ خانوادگي شده و به علت حضور كمتر در خانه، از ميزان تصميم‏‌‏گيري‏‌‏شان نيز كاسته‏ ‏‌‏شده‏ ‏‌است.‏ با مشاهده نتایج این پژوهش سوالی پیش می‏‌‏آید که چرا زنان شاغل به رغم همه مشکلاتی که کار مضاعف برای آن‏‌‏ها پیش می‏‌‏آورد، در ساختار قدرت خانواده آن‏‌‏ها تغییری ایجاد نکرده‏‌‏ و حتی رضایتمندی زناشویی نیز برای آنان به همراه نداشته‏‌‏است، هم‏‌‏چنان در پی حفظ شرایط سخت اشتغال خود باقی هستند؟ ‏در پژوهش دیگری با عنوان "بررسی ساختار قدرت درخانواده" که توسط حبیب صبوری و خسروشاهی انجام شده، چگونگی توزیع قدرت و نیز عوامل موثر بر آن در خانواده‏‌‏های تهرانی(مناطق 3، 6 و 16) با استفاده ازروش پیمایش و پرسشنامه مطالعه شده‏‌‏است. این پژوهش با ترکیب سه وجه از ساختار قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه، حوزه‏‌‏ی قدرت و نحوه برخورد زن و شوهر میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک‏‌‏بودن توزیع قدرت در خانواده را بررسی کرده‏‌‏است. یافته‏‌‏های پژوهش نشان‏‌‏می‏‌‏دهد ساختار قدرت در خانواده‏‌‏های جنوب ‏‌‏شهر غیردموکراتیک‏‌‏تر و در شمال شهر دموکراتیک‏‌‏تر‏‌‏است و عواملی نظیر سطح‏‌‏ تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت در انتخاب همسر، باعث افزایش دموکراتیزه‏‌‏ شدن‏‌‏ خانواده و متغیرهایی نظیر تصور فرمان‏‌‏برانه‏‌‏ی زن از نقش خود (مطیع، فرمانبر و منفعل بودن) و تصور اقتدارگرای شوهر نسبت به همسر، موجب کاهش می‏‌‏شود. نکته مهم در این پژوهش این است که عوامل اصلی کاهش یا افزایش دموکراتیک شدن ساختار قدرت در خانواده ‏‌‏نه سطح تحصیلات و یا درآمد بالای همسر بلکه پنداشت و تصور ذهنی زن از نقش خود و تصور مرد از جایگاهش در خانواده است. افزایش سطح تحصیلات زن می‏‌‏تواند تصور اقتدارگرای شوهر را نسبت به زن کاهش داده در مقابل تصور فرمان‏‌‏برانه‏‌‏ی زن از شوهر سبب افزایش تصور اقتدارگرای مرد نسبت به زن می‏‌‏شود. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای مستقل این پژوهش، بیشترین سهم در توضیح ساختار قدرت در خانواده، به جامعه‏‌‏پذیری و شکل‏‌‏گیری تصورات هر یک از زن و شوهر در ارتباط با نقش فرمان‏‌‏بری - فرمان‏‌‏دهی برمی‏‌‏گردد.‏پرديس قندهاري در پايان‏‌‏نامه خود به بررسي روابط قدرت در خانواده‏‌‏هاي مدرن و سنتي و تحولات قدرت در سه نسل از زنان پرداخته ‏‌‏است. وي در اين پژوهش از روش بررسي ميداني و در مواردي براي دستيابي به اطلاعات واقعي از مصاحبه‏‌‏هاي هدايت ‏‌‏شده و آزاد با‏ سه نسل متفاوت‏ از زنان استفاده کرده ‏‌‏است. ‏قندهاری در این پژوهش بیشتر بر تحولاتی که مدرنیته بر ساختار خانواده و روابط قدرت‏ ‏آن نهاده تاکید کرده‏ ‏‌است‏؛‏ نگرش زنان نسبت به قدرت و نحوه توزیع آن از‏ ‏مسایل مورد‏ ‏پرسش در این پژوهش بود.‏علی ‏امامي نصيرمحله‏(1383)‏، در پايان‏‌‏نامه خود با عنوان‏ ‏"بررسي عوامل موثر بر ميزان قدرت زنان در تصميم‏‌‏گيري‏‌‏هاي‏‌‏ ‏خانواده‏"‏ با‏ ‏استفاده از تئوري‏‌‏هاي جامعه‏‌‏شناسي، روان‏‌‏شناسي و نظريات فمينيستي به توصيف ساختار قدرت درجامعه و عوامل موثر برقدرت زنان در جامعه پرداخته‏ ‏‌‏است.‏ سوال اصلی‏‌‏ این پژوهش این بود که چه عواملی بر میزان قدرت زنان در تصمیم‏‌‏گیری‏‌‏های خانواده تاثیر دارد. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده‏‌‏، حاکی از معنادار بودن رابطه میان میزان درآمد- تحصیلات و تعداد فرزندان با قدرت زنان در تصمیم‏‌‏گیری‏‌‏های خانواده است، اما میان وضعیت اشتغال- فاصله سنی زوجین- طول مدت ازدواج و قدرت زنان در تصمیم‏‌‏گیری‏‌‏ها رابطه معناداری یافت نشد.‏ موضوع این پایان‌نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم‌گیری‏‌‏های خانواده است. سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر میزان قدرت زنان در تصمیم‌گیری‏‌‏های خانواده تأثیر دارد و هدف تحقیق نیز تبیین عوامل مؤثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم‌گیری‌های خانواده و ارائه راهکارهایی ‏برای‏ افزایش قدرت زنان در تصمیم‌گیری‏‌‏های خانواده‌‏ ‏است. برای رسیدن به پاسخ سوال فوق و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه‌های مختلف جامعه‌شناسی،‌ روانشناسی و نظریه‌های فمینیستی استفاده شده‌‏ ‏است. با استفاده ازاین نظریه‌ها 9 فرضیه مطرح

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده


احساس قدرت در زنان


میزان مهریه


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده


احساس قدرت در زنان


میزان مهریه


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده


احساس قدرت در زنان


م
پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


ساختار


قدرت


در


خانواده،


احساس


قدرت


در


زنان،


میزان


مهریه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس علوم(فصل11)

پاورپوینت در مورد مروري بر نظام سلامت روسيه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری و ناکامی

پیشینه و مبانی نظری اخلاق فردی،اخلاق سیاسی،اخلاق خانوادگی واخلاق مردمی

پاورپوینت ربا

پاورپوینت احیای قلبی ریوی CPRCardio pulmanary Resusiation

خلاصه کتاب دانش خانواده

دانلود پاورپوینت نقاشی شاهزاده خانم درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

تحقیق در مورد ارتباط دختر و پسر 8 ص

دانلود پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن