دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی كارائي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏پیشینه تحقیق‏مطالعات داخلی‏عبادتی و همکاران(1384) در پژوهشی که بر روی میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های ‏سه گیاه آبزی و رسوبات در تالاب میانکاله انجام دادند بیان داشتند که بیشترین میزان جذب سرب توسط گونه‏ Potamogeton crispus ‏ ‏و بیشترین میزان جذب روی و مس توسط Phragmites australis‏ ‏و بیشترین میزان جذب کادمیوم در گیاه Potamogeton crispus‏ ‏مشاهده شده است. همچنین این محققین در مطالعاتشان بیان داشتند که بیشترین تجمع فلزات در ریشه دو گونه Typha angustifolia , Phragmites australis‏ ‏بوده، ولی Potamogeton crispus ‏ ‏تجمع عناصر در اندام های مختلف یکسان می باشد.‏فخارمنش و تائبی (1385) ‏ارزيابي عوامل مؤثر بر ‏كارائي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين‏ را مورد مطالعه قرار دادند. ‏در اين مطالعه ميزان تجمع فلزات سنگينن سرب و كادميوم در ريشه ها و اندام هاي هوايي گياهان داراي رشد سريع و زيست توده زياد و اثر اصلاح كننده هاي خاك در سطوح مختلف آلودگي اوليه بررسي شدند. اصلاح كننده هاي اسيد سيتريك و EDTA‏ ‏(اتيلن دي آمين تترااستيك) در سه سطح، يك هفته قبل از برداشت گياهان به سطح خاك اضافه شدند، ملاحظه شد كه ميانگين غلظت سرب و كادميوم در ريشه و اندام هاي هوايي با افزايش سطح آلودگي اوليه افزايش مي يابد. همچنين بكارگيري EDTA‏ ‏در افزايش غلظت سرب در ريشه و اندام هاي هوايي بسيار موثر است ولي تاثير آن در افزايش غلظت كادميوم در ريشه و اندام هاي هوايي كمتر از فلز سرب است. همچنين مشخص شد كه كاربرد اسيد سيتريك اثر زيادي بر بالا بردن غلظت سرب و كادمييوم در ريشه و اندام هاي هوايي ندارد. ‏تمرتاش و همکاران (1385) بررسی گونه های آبزی جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران را انجام دادند. به این منظور در ابتدا‏ جمع آوری‏ گونه های آبزی از تالاب های شمال ایران انجام گردیده و پس از شناسایی آن ها، با استفاده از تحقیقات گسترده کتابخانه ای از منابع لاتین، مکانیسم،‏ ‏اندام و نوع عناصر مورد جذب در گونه های موجود تعیین شد. درنهایت‏ ‏داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار Excel‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‏. نتایج ‏حاکی از آن بود‏ که گونه های گیاهی قابلیت ‏های متفاوتی در جذب عناصر از خود نشان می دهند ‏به طوری که تیره گندمیان دارای ‏بیشترین فراوانی گونه ای بوده و ریشه نسبت به ساقه و برگ، سهم بیشتری را به عنوان اندام جذب کننده به خود اختصاص داده است. همچنین از بین عناصر جذب شده، روی با 97/ 13 درصد، بیشترین فراوانی جذب را توسط گونه های مورد مطالعه‏ ‏داشته و مکانیسم فیتواکسترکشن فرآیند غالب جذب بوده است. نتایج این تحقیق همراه با پژوهش های تکمیلی می تواند در انتخاب گونه های مناسب جهت مقابله با آلودگی های منابع آبی شمال کشور که در پایداری اکوسیستم های آبی این نواحی نقش بسزایی دارند، مورد استفاده قرار گیرد.‏لندی و رنگ زن (1385) ‏بررسي اثر گياه شبدر بر كاهش مقادير آلاينده هاي نفتي ( گازوئيل ) در يك طرح گياه پالايي‏ را مورد مطالعه قرار دادند. ‏در اين تحقيق جهت بررسي توانايي گياه پالايي شبدر، اين گياه در گلدان هاي حاوي خاك آلوده به گازوئيل كشت و بعد از طي دوره 120 روزه، غلظت باقيمانده آلاينده اندازه گيري شد . نتايج نشان دادند حضور گياه شبدر باعث حذف آلاينده درحدود 70 درصد مي شودكه نسبت به شرايط محيط شاهد 10 درصد بيشتربوده است؛ ميزان غلظت اوليه آلاينده بر درصد جوانه زني، وزن خشك گياه و نتيجتاً بر ميزان كاهش غلظت آلاينده توسط گياه تأثيرگذار است . با توجه به اثبات نقش گياهان در پالايش خاك هاي آلوده به مواد نفتي و همينطور با نظر به اينكه اين روش به راحتي در مكان هاي با آلودگي كم تا متوسط قابل اجراست، مي تواند به عنوان روشي مناسب جهت رفع آلاينده ها به شمار ايد .‏شهریاری و همکاران (1385) ‏تاثير مخلوط دو گياه يونجه ‏و فسكيو ‏در ‏گياه پالايي خاك آلوده به نفت خام سبك‏ را مورد مطالعه قرار دادند. در اين مطالعه تاثير مخلوط گياه يونجه كه جزو بقولات (لگوم ها) مي باشد و فسكيو كه از علف هاي چمني (گراس ها) است بر خاك آلوده به غلظت هاي مختلف نفت خام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) براي مدت 120 روز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد، در غلظت بالاي نفت تا 5 درصد، تعداد كل باكتري ها نسبت به شاهد و غلظت هاي پايين نفت افزايش يافت ولي بين غلظت هاي 5، 7 و 10 درصد از اين اختلاف معني داري ديده نشد. شمارش تعداد باكترهاي نفت خوار خاك نيز نشان داد كه بيشترين تعداد باكتري هاي نفت خوار در خاك با آلودگي 10 درصد ديده شد. مقايسه كاهش نفت خام در نمونه هاي خاك داراي گياه و غلظت متناظر آنها در نمونه هاي فاقد گياه نشان داد كه در نمونه هاي داراي گياه، كاهش نفت خام بيشتر بود. بررسي مقدار كاهش نفت خام در خاك داراي گياه نشان داد كه بيشترين مقدار كاهش درنمونه 1 درصد نفت خام بود كه كاهش در حدود 7/36 درصد بود.‏تائبی و همکاران (1386) ‏گياه پالايي خاک آلوده به سيانور توسط گياهان غيرچوبي‏ را مورد مطالعه قرار دادند. ‏آزمايش هاي اين تحقيق در قالب طرح فاکتوريل کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. سه گياه غير چوبي سورگوم (به عنوان گياه سيانوژنيک)، فستوکا با اندوفايت و فستوکا بدون اندوفايت (به عنوان گياهان علفي) براي تصفيه خاک آلوده به سيانور استفاده شدند. آناليز واريانس داده هاي مربوط به کاهش سيانور خاک و نيز تجمع سيانور در گياه نشان داد که گياه پالايي روش مناسبي براي پالايش خاک هاي آلوده به سيانور با غلظت کم، مي باشد. در ضمن مشاهده شد که گياه سيانوژنيک سورگوم در حذف سيانور خاک از راندمان بهتري نسبت به گياهان علفي فستوکا برخوردار است، ليکن بخش قابل توجهي از سيانور خاک در بافت هاي سورگوم تجمع مي يابد.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی كاراي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی كاراي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی كاراي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين


پیشینه


تحقیقات


داخ
پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


كارائي


گياه


پالايي


خاكهاي


آلوده


به


فلزات


سنگين


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف ارزیابی عملکرد و عملکرد مدیریت (فصل دوم پایان نامه)

تحقیق در مورد تواضع و فروتنى 11ص

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ساختار مالکیت وتئوری ها و ارزش شرکت

پاورپوینت طراحی آموزشی و طرح درس

پاورپوینت تم 25 ریاضی اول

پاورپوینت علوم هفتم فصل 11

تحقیق در مورد تفسير سوره قيامت 20 ص

پروژه ارگونومي ( شركت عصر صنعت شرق ) 8 ص

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم گردش خون

پاورپوینت در مورد برگی از تاریخ زمین